Hoppa till innehållet

Blooms taxonomi

Från Wikipedia

Blooms taxonomi, som lanserades 1956 av en grupp amerikanska universitetslärare, bland annat Benjamin Bloom, beskriver olika steg i lärandet. Modellen ordnar kunskaper i en hierarkisk skala, där det avancerade resultatet (nr 6) bygger på föregående steg[1]. Denna taxonomi kom att vidareutvecklas med kognitiva perspektiv på lärandet och resulterade i Blooms reviderade taxonomi 2001[2].

Blooms taxonomi (1956)

[redigera | redigera wikitext]
 1. Kunskap - Att kunna ta till sig fakta - memorera.
 2. Förståelse - Att kunna förstå fakta som memorerats.
 3. Tillämpning - Att kunna utföra något med de fakta och med hjälp av den kunskap som man fått.
 4. Analys - Att kunna se samband mellan olika fakta.
 5. Syntes - Att kunna dra egna slutsatser.
 6. Utvärdering - Att kunna producera, planera och generera något nytt.

Blooms reviderade taxonomi (2001)

[redigera | redigera wikitext]

I den reviderade taxonomin som publicerades 2001 användes istället verb för att beskriva stegen[3].

 1. Minnas - komma ihåg grundläggande koncept och fakta
 2. Förstå - förklara idéer eller koncept
 3. Tillämpa - använda information i nya situationer
 4. Analysera - se samband, mönster
 5. Värdera/bedöma - berättiga åsikt och beslut
 6. Skapa - skapa nytt eller nyskapande

Blooms taxonomi användes som utgångspunkt vid framtagning av läroplaner och betygssystem för svenska skolor år 1994[1].

Vidare läsning

[redigera | redigera wikitext]