Bombmatta

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Rotterdam under Andra världskriget efter rivning av bombskadade hus.

Begreppet bombmatta används om en flygbombningsmetod som går ut på att stora mängder ostyrda bomber släpps över ett målområde i syfte att förstöra allt inom detta område. En annan målsättning med bombmattorna var att demoralisera fienden.

Bombmattan har sin teoretiska grund i de flygstrategiska doktriner som utvecklades under mellankrigstiden, av bland andra italienaren Giulio Douhet, och tillämpades i stor skala under Andra världskriget. En viktig anledning till att metoden blev så utbredd var att precisionen vid höghöjdsbombing var så låg att enda chansen att med någon sannolikhet träffa målet var att bomba ett större område. I takt med att styrda bomber och robotar med allt högre precision blivit tillgängliga har bombmattan fått ge vika för precisionsbombning.