Booleska operatorer

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

De så kallade booleska operatorerna (efter den engelske matematikern George Boole) AND, OR och NOT används för att utöka en sökning på internet, en databas eller liknande. De används för att kombinera (AND) och/eller utesluta (NOT) ord. Det behöver inte nödvändigtvis fungera på exakt samma sätt i alla databaser.

AND används för då alla termer måste finnas med i dokumentet och ger en smalare sökning. OR används då minst en av termerna måste finnas med i dokumentet, typiskt bra för att täcka in olika stavningsvarianter eller synonymer och ger en bredare sökning. NOT används för att utesluta termer.