Hoppa till innehållet

c (tal)

Från Wikipedia

Kardinaltalet är kardinaliteten för de reella talen; . Det gäller även att , där . Huruvida är oavgörbart inom ramen för mängdlärans axiomsystem, se kontinuumhypotesen.