Comédie-Italienne

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Comédie-Italienne förvisas från Paris 1697.

Comédie-Italienne är benämningen på en teater som uppförde italiensk teater och opera i Paris vid flera olika tillfällen och i olika byggnader under historiens gång. Även namnet har skiftat. Aktivt 16??-1697, 1716-62, 1789-92, 1801-78, 1980-.

Från 1600-talet uppfördes italiensk drama och opera av artister från Italien i Paris under kungligt privilegium. Ursprungligen agerade de också på sitt eget språk. Dessa var aktiva främst på Théâtre du Petit-Bourbon och på Hôtel de Bourgogne. De förvisades från Paris 1697, men återkom 1716 och var aktiv till 1762. Teatern var den plats där italienska artister uppträdde på under gästspel i Paris. Mellan 1762 och 1780 var det en del av Opéra-Comique-teatern. 1789-92 fanns Théâtre de Monsieur för uppföranden av opera buffa.

1801 grundades återigen en självständig italiensk operateater i Paris, och 1801-08 uppfördes italiensk opera på Salle Favart, 1808-18 på Théâtre de l'Impératrice (Théâtre de l'Odéon), 1818-27 känd som "Théâtre royal italien" under kungligt beskydd, och 1827-78 som det självständiga Théâtre-Italien. 1980 grundades en ny Comédie-Italienne i Paris.