Conversation Analysis

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Conversation Analysis, CA, är en vetenskaplig metod som används för att studera samtal, en slags samtalsanalys. Man intresserar sig för naturliga samtal som man spelar in och sedan transkriberar, skriver av, noggrant. Man tittar på samtalet så förutsättningslöst som möjligt och ser vad själva samtalet innehåller innan man börjar analysera, man ställer alltså inte upp någon hypotes i förväg. CA kom ur etnometodologin som Harold Garfinkel är upphovsman till. Forskare som ägnat sig åt CA är bland andra Harvey Sacks, Emanuel Schegloff och Gail Jefferson som använde etnometodologins tankegångar i sina analyser av samtal. Samtalen som studeras kan både vara formella och informella. Turtagningsmönster, samtidigt tal, felsägningar, kommunikativa strategier är exempel på sådan man studerar inom CA.

Källor[redigera | redigera wikitext]

  • Samtalsanalys. Catrin Norrby. 1996. Studentlitteratur. s.30