Cytokiner

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Cytokiner är små proteiner (under 25 kDa) som fungerar som signalmolekyler mellan celler och produceras av immunförsvaret, både det medfödda och det adaptiva immunförsvaret. Cytokiner utsöndras ofta av cellerna men ett fåtal typer av cytokiner är membranbundna. De agerar alltid över korta avstånd (parakrin eller autokrin signalering). Över 25 olika cytokiner har identifierats.

Cytokiner produceras ofta som svar på en infektion. De stimulerar produktion och differentiering (färdigmognad) av lymfocyterB-celler och T-celler, men påverkar även andra celltyper som makrofager.

Många av cytokinerna heter interleukiner. Från början menades med detta namn cytokiner som både produceras av lymfocyter och utövar sin verkan på lymfocyter. Dock har många cytokiner felklassats i bägge riktningarna, och man upptäcker också allt fler funktioner hos de flesta kända cytokiner. Interleukiner förkortas vanligen med bokstäverna IL och en siffra. Några vanliga cytokiner är interferoner, TNF-α samt IL-1, IL-2, IL-6, IL-12 och IL-13.