De lege lata

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

De lege lata, latinsk term som i juridiken syftar till "hur rätten är" i förhållande till "hur rätten borde vara", de lege ferenda.[1] Juridikens främsta uppgift är att studera och tolka de lege lata medan det kan anses som politikens främsta uppgift att studera de lege ferenda. Se även gällande rätt.

I angloamerikansk rätt används vanligen frasen lex lata istället för de lege lata.


  1. ^ Sandgren, Claes (2015). Rättsvetenskap för uppsatsförfattare - Ämne, material, metod och argumentation (Tredje upplagan). Stockholm: Norstedts Juridik AB. Sid. s. 48