Dekanat

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Ett dekanat är en enhet inom katolska kyrkan och flera anglikanska kyrkor, inklusive Engelska kyrkan. Ett dekanat utgör en mellannivå mellan församling och stift och leds av en dekan. Motsvarande enhet i Svenska kyrkan kallas kontrakt, som leds av en kontraktsprost. Ett annat synonymt begrepp är prosteri.

Inom Svenska kyrkans fria synod betecknar begreppet dekanat organisationen på regional nivå.