Hoppa till innehållet

Den civila rangtabellen i Ryssland

Från Wikipedia

Den civila rangtabellen i Ryssland infördes 1722 och avskaffades 1917.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Som ett resultat av Peter den Stores reformer infördes 1722 en rysk rangordning, den så kallade rangtabellen. Från början såg den ut som den svenska rangordningen, efter vilken den var modellerad, med en uppräkning av alla tjänster och ämbeten som innehade rang. Efterhand utvecklades dock den ryska rangtabellen till att bli en civil tjänstegradsordning, så att varje rangklass motsvarades av en viss tjänstetitel eller grad, oberoende av vilken befattning som innehades. Rangtabellen innehöll 14 rangklasser. Utnämningar i rangklass 1-5 avgjordes av kejsaren personligen. Automatiskt adelskap var knutet till rangklasserna. Rangklass 14 och högre i den civila rangtabellen medförde personligt adelskap, rangklass 8 och högre innebar ärftligt adelskap. Med tiden flyttades kraven på rangklass för ärftligt adelskap upp till rangklass 4. Rangtabellen var i kraft till revolutionen 1917.

Rangtabellen 1917[redigera | redigera wikitext]

Den civila rangtabellen (originalet)
Ett verkligt statsråd i början på 1800-talet.
Ett kollegieråd i poststyrelsen, 1810-talet.
Rangklass (класс) Civil rang (чины статские) Hovrang (чины придворные) Tilltal av underordnade
I Канцлер (Kansler)
Действительный тайный советник 1-го класса (Verkligt geheimeråd första klassen)
- Его/Ваше высокопревосходительство (Ers Högexcellens)
II Действительный тайный советник (Verkligt geheimeråd) Обер-камергер (Överkammarherre)

Обер-гофмаршал (Överhovmarskalk)
Обер-шталмейстер (Överhovstallmästare)
Обер-егермейстер (Överhovjägmästare)
Обер-гофмейстер (Överhovmästare)
Обер-шенк (Överhovskänk)
Обер-церемониймейстер (Överceremonimästare)

III Тайный советник (Geheimeråd)

Гофмаршал (Hovmarskalk)
Шталмейстер (Hovstallmästare)
Егермейстер (Hovjägmästare)
Гофмейстер (Hovmästare)
Обер-форшнейдер (Överhovförsnidare)

Его/Ваше превосходительство (Ers Excellens)
IV Действительный статский советник (Verkligt statsråd) Камергер (Kammarherre)
V Статский советник (Statsråd) Церемониймейстер (Ceremonimästare) Его/Ваше высокородие (Ers Högborenhet)
VI Коллежский советник (Kollegieråd) Камер-фурьер (Kammarfurir)
Его/Ваше высокоблагородие (Ers Högvälborenhet)
VII Надворный советник (Hovråd) -
VIII Коллежский асессор (Kollegieassessor) Гоф-фурьер (Hovfurir)
IX Титулярный советник (Titulärråd) - Его/Ваше благородие (Ers Välborenhet)
X Коллежский секретарь (Kollegiesekreterare) -
XI - Камер-юнкер (Kammarjunkare)
XII Губернский секретарь (Guvernementssekreterare) -
XIII - -
XIV Коллежский регистратор (Kollegieregistrator) -

1917 utdelades de civila rangklasserna 11 och 13 inte längre.

Gradbeteckningar[redigera | redigera wikitext]

Järnvägstjänsteman med kollegiesekreterares rang 1902.

De civila tjänstemännen bar civiluniform med gradbeteckningar, som från slutet av artonhundratalet bars på kragspeglarna. Dessa hade även märken som utmärkte det verk eller den myndighet vid vilken tjänstemännen tjänstgjorde. Illustrationerna nedan visar kragspeglar med märke som betecknar de ryska statsjärnvägarna. Själva gradbeteckningssystemet var utformat efter arméns gradbeteckningar.

Kollegieråd Hovråd Kollegieassessor
Kragspegel
Titulärråd Kollegiesekreterare Guvernementssekreterare Kollegieregistrator Tjänsteman utan rangklass
Kragspegel

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  • Lennart Kjellberg, Den klassiska romanens Ryssland, Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1964.

Se även[redigera | redigera wikitext]