Detonation

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Detonation av ett vapenlager i Afghanistan

En detonation sker när reaktionszonen i ett explosivämne (vanligen ett sprängämne) breder ut sig i ämnet med mer än ljudets hastighet.

Detta sker genom att en mycket kraftig chockvåg hettar upp reaktanterna till så höga temperaturer att energifrigörelsen sker i omedelbar närhet till chockvågen och adderar sin energi till denna. Därmed fortsätter detonationen.

Chockvågen sprider sig egentligen exakt med ljudhastigheten, men med den lokala ljudhastigheten i chockvågen. Då ljudhastigheten är proportionell mot roten av temperaturen leder de höga temperaturerna i chockvågen till, utifrån betraktat, mycket höga Machtal (1 Mach = 1 * ljudhastighet). Typiska detonationer i sin stabila fas uppnår hastigheter av Mach 6 - 13 (referensljudhastighet är i detta fall baserad på temperaturen framför chockvågen).

Knackning i bensinmotorer betecknas ibland i lekmannamun som detonation. Detta är dock inte synonymer. En etablerad detonation skulle förstöra motorn mycket fort och har inte påvisats ännu i verkliga motorer med realistiska körfall.

Se även