Hoppa till innehållet

EDIFACT

Från Wikipedia

EDIFACT, förkortning av United Nations/Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport (UN/EDIFACT), är en internationell EDI-standard framtagen av Förenta nationerna.[1]

1987 godkändes UN/EDIFACTs syntax-regler enligt ISO-standarden ISO 9735 av Internationella standardiseringsorganisationen.

EDIfact innefattar en uppsättning internationellt överenskomna standarder, kataloger och riktlinjer för elektroniskt utbyte av strukturerade data mellan oberoende datasystem.

Exempel[redigera | redigera wikitext]

Nedanstående exempel beskriver ett ordermeddelande:[2]

UNA:+.? '
UNB+UNOA:1+0123456:ZZ+0987654:ZZ+160307:2110+186'
UNH+72+ORDERS:D:97A:UN'
BGM+220+123350+9'
DTM+4:201603072110:203'
RFF+CT:97.8400.1734V'
NAD+DP+0123456+++Testföretaget AB+Testvägen 33'
CTA+IC+:Anders Andersson'
COM+031-1234567:TE'
CUX+2:SEK:9'
PAT+1++5:1:CD:45'
LIN+1'
IMD++3+:::Testartikel'
QTY+21:3:EA'
DTM+2:20160408:102'
PRI+INF:3999'
TDT+20++++ABC123:172:92'
SCC+1'
QTY+113:3:EA'
DTM+2:20160408:102'
UNS+S'
UNT+20+72'
UNZ+1+186'

Struktur[redigera | redigera wikitext]

EDIFACT har en hierarkisk struktur, där den översta nivån kallas ett interchange. Varje interchange kan innehålla flera meddelanden som består av segment, som i sin tur består av element.

Ett interchange börjar med segmentet UNB och avslutas med segmentet UNZ.

Ett meddelande börjar med gruppen UNH och avslutas med segmentet UNT.

En grupp eller segment kan vara obligatoriska eller villkorliga och kan definieras om de är repeterbara eller inte. Oftast så använder man här de engelska uttrycken mandatory (obligatorisk) och conditional (villkorlig).

Till exempel:

- C99 indikerar mellan 0 och 99 repetitioner av ett segment eller grupp 
- M99 anger mellan 0 och 99 repetitioner av ett segment eller grupp 

En grupp, som till exempel ett meddelande, är en sekvens av segment eller grupper. Det första segmentet eller grupp under en grupp måste vara obligatoriskt, och gruppen bör villkoras om logiken i situationen kräver det.

    Service String Advice   UNA Optional 
+----- Interchange Header    UNB Mandatory 
| +---  Functional Group Header  UNG Conditional 
| | +-   Message Header      UNH Mandatory 
| | |    User Data Segments       As required 
| | +-   Message Trailer      UNT Mandatory 
| +---  Functional Group Trailer UNE Conditional 
+----- Interchange Trailer    UNZ Mandatory

Ett segment innehåller ett eller flera element. Nedan beskrivs ett DTM-segment som består av 3 element.

Element M/C R
C507 DATUM/TID/PERIOD M
2005 Datum/tid/period kvalificerare M an..3
2380 Datum/tid/period C an..35
2379 Datum/tid/period formatkvalificerare C an..3
Pos Position
M/C Mandatory eller Conditional
Repr. Representation (data eller Content Type)

Referenser[redigera | redigera wikitext]