ESB

Från Wikipedia
För ölsorten, se Fuller's ESB.
ESB

ESB, Enterprise Service Bus, kombinerar meddelandehantering, transformering, säkerhet och transaktioner för att skapa en applikationsmässig infrastruktur byggd på Web Services. SOA-arkitekturen stöds genom att ESB implementerar SOAP, WSDL och eventuellt UDDI.

De viktigaste funktionerna för en ESB är:

Meddelandetransformering – Transformering av data från proprietära dataformat till ett gemensamt XML-baserat format som kan förstås av båda sändande och mottagande applikationer.

Innehållsbaserad dirigering – Bestämning av ett meddelandes destination baserat på dess innehåll, vilket befriar den sändande applikationen från att känna till alla tänkbara mottagare.

Publicering och prenumeration – En händelsedriven modell som bygger på att en händelse som inträffar i en viss applikation får en annan händelse att inträffa i en annan applikation.

Säkerhet – Ett ramverk för att möjliggöra säkra överföringar av meddelanden mellan applikationer i ett distribuerat system.

Transaktioner – Möjlighet till att utföra transaktioner som är både asynkrona och synkrona.

Exempel på ESB-plattformar[redigera | redigera wikitext]

  • ECxgate [Client Computing]
  • WSO2 Enterprise Integrator [1]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]