Ekosystemtjänster

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystem som gynnar människor, det vill säga upprätthåller eller förbättrar människors välmående och livsvillkor. Dessa tjänster produceras av ekosystemen och är "gratis". Exempel på ekosystemtjänster är: pollinering (som utförs av pollinerande insekter eller andra djur), skydd mot naturkatastrofer som översvämningar och jordskred, vattenrening via t.ex. våtmarker eller musslor, skadedjursbekämpning (som utförs av naturliga fiender, kan vara både insekter, svampar, bakterier och virus), grönytor för rekreation, reducering av partikelhalter och växthusgaser samt bildandet av bördig jord.

Riktigt genomslag fick termen kanske i och med det internationella forskningsprogrammet Millennium Ecosystem Assessment 2001-2005, stött av bland annat FN. Där delas ekosystemtjänster in fyra olika kategorier: supporting, regulating, cultural och providing.

  • Supporting (stödjande tjänster) handlar om de ekosystemfunktioner som är ett slags drone, alltså de som stöder och är nödvändiga för att de andra ska fungera. Det kan vara närings- och vattencykler.
  • Regulating (reglerande tjänster) är funktioner som är lite mer specifika, det kan vara t.ex. pollinering, luft- och vattenrening.
  • Cultural (kulturella tjänster) innehåller allt det som vi använder för det mer känslomässiga välbefinnandet, som t.ex. estetiska och rekreationella värden. Dessa ska inte underskattas då de utgör en viktig del av människors kultur och har visat sig ha positiva effekter på hälsan.
  • Providing (försörjningstjänster) är den del av ekosystemtjänsterna som är lättast att ta på. Det är helt enkelt mat, material etc som vi kan plocka och använda mer eller mindre direkt. Ibland skiljer man ut de tillgodoseende tjänsterna från de andra och ser dem mer som ett resultat av de andra tjänsterna. De blir då vad man kallar varor (goods).

Vissa arter kommer vi kanske behöva i framtiden även om vi idag inte använder dem. Många arter och processer kanske vi inte känner till även om de utgör viktiga funktioner. Detta har gjort att en del skiljer ut en femte kategori av ekosystemtjänster, Preserving (bevarande), vilket är biologisk mångfald vi kan komma att behöva, ett slags försiktighetsprincip som tjänst.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Ekosystemtjänster hos Millennium Ecosystem Assessment