Elisabet (biblisk person)

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Sankta Elisabet
Sankta Elisabet
Född 1:a århundradet f.Kr.
Död 1:a århundradet e.Kr.
Vördas inom Romersk-katolska kyrkan
Östortodoxa kyrkor
Helgondag 5 november
Attribut Avbildad tillsammans med sin make Sakarias eller med Jungfru Maria
Skyddshelgon för Havande kvinnor; Fulda stift, Tyskland
Jungfru Maria med Jesubarnet, med Elisabeth och Johannes döparen till vänster. Målning av Peter Paul Rubens.

Elisabet är en person som omnämns i Lukasevangeliets första kapitel. Hon var gift med Sakarias och mor till Johannes döparen. Hon vördas som helgon, med festdag 5 november i Romersk-katolska kyrkan, den 8 september i ortodoxa kyrkorna.

Lukasevangeliet berättar att Elisabeth var av Arons stam, och liksom sin make ”rättfärdig inför Gud”; de ”levde oförvitligt efter alla Herrens bud och föreskrifter” (1:6). Makarna hade inga barn eftersom Elisabeth var ofruktsam, och började bli gammal (1:7). Sakarias var präst, och när han lottats att tända rökoffret till Herren i templet, fick han en uppenbarelse av ängeln Gabriel som sade till honom att han inte skulle vara rädd: ”Din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet skall ge en son åt dig, och du skall ge honom namnet Johannes” (1:13). Efter att Gabriel berättat om Johannes helighet blev Sakarias stum som straff för att han inte genast trott på Gabriels ord.

Johannes döparens födelse.

Elisabet var släkting till jungfru Maria (1:36), och vid bebådelsen var hon själv i sjätte månaden; Gabriel berättade för Maria att fastän Elisabet varit ofruktsam är inget omöjligt inför Herren (1:36 f). Maria besökte Elisabet efter bebådelsen, och när Elisabet hörde Marias hälsning ”sparkade barnet till i henne, och hon uppfylldes av helig ande” (1:41). Elisabet välsignade Maria och barnet Maria bar, och blev därefter den första att benämna Jesus Herren.

När tiden var inne födde Elisabet en son, och personer i hennes omgivning förundrades och gladdes över att hon kunnat få barn. När Johannes skulle omskäras sade hon att han skulle heta Johannes, och inte Sakarias efter sin far, trots att ingen i hennes släkt burit det namnet.

Berättelsen om Elisabet har ibland jämförts med den om Arons hustru Eliseba i andra Mosebok (6:23), som är Mirjams svägerska. Den har också jämförts med när Hanna födde Samuel (Första Samuelsboken 1:9 ff). Framför allt liknas dock Elisabet med jungfru Maria.

Det förekommer inga närmare uppgifter i Bibeln hur Elisabet och Maria skulle vara släkt, men Hippolytus skriver att deras mödrar Sobe och Anna var systrar, och att Elisabets far var av Levi stam.

Källor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]