Eutyfron

Från Wikipedia
Platons dialoger
Tidiga dialoger
Alcibiades I · Charmides · Eutyfron · Försvarstalet · Hippias Major · Hippias Minor · Ion · Kriton · Laches · Lysis
Transitionella dialoger
Kratylos · Euthydemus · Gorgias · Gästabudet · Menexenus · Meno · Faidon · Protagoras
Sentransitionella dialoger
Staten · Faidros · Parmenides · Theaetetus
Sena dialoger
Klitophon · Kritias · Lagarna · Minos · Philebus · Sofisten · Statsmannen · Timaeus

Eutyfron (Ευθύφρων) är en av Platons tidiga dialoger, vari formuleras Eutyfrons dilemma.

Sokrates ställer frågan om det goda och fromhet kommer från gudarna eller om gudarna väljer det goda för att det är gott. Om det goda kommer från gudarna är det bara ett annat sätt att säga att allt som gudarna bestämmer är gott, och om gudarna väljer det goda för att det är gott så måste något annat än gudarna vara moralens källa. I så fall är det goda gott vare sig gudarna vill det eller inte. I det förra fallet är alltså moralen helt godtycklig och vilka grymheter som helst kan vara goda om gudarna bestämmer det, och i det senare fallet är det något annat än gudarna som gör att det goda är gott och det onda ont.