Hoppa till innehållet

Explosionsgrupp

Från Wikipedia

Explosionsgrupp är en indelning som görs av gaser och ångor som kan bilda explosiv atmosfär[a] samt av utrustning avsedd för riskområde med explosiv atmosfär.

(Även explosiva dammatmosfärer indelas i grupper. Där sker indelningen i grupp IIIA, IIIB och IIIC efter nominell storlek på dammpartiklarna och elektrisk ledningsförmåga.)

Gaser och ångor indelas (klassas) i explosionsgrupp (grupp) efter

 • hur kylande effekt en spalt behöver ha för att en genomträngande flamma inte ska kunna uppstå
 • vilken energinivå som elektriska kretsar behöver begränsas till för att en antändning med gnista inte ska ske

Hur bestämningen bör göras visas i standard "SS-EN 60079-20-1:2010, Explosiv atmosfär – Del 20-1".[2]

Indelning (klassning) efter maximalt experimentellt säker spalt (MESG)[redigera | redigera wikitext]

Gaser och ångor kan indelas (klassas) efter maximalt experimentellt säker spalt (MESG) i explosionsgrupperna I, IIA, IIB och IIC.[3]

Explosionsgrupperna för utrustning för explosiv gasatmosfär är:

 • Explosionsgrupp I: utrustning för gruvor utsatta för gruvgas (metan).
 • Explosionsgrupp II: utrustning för områden med explosiv gasatmosfär som inte är gruvor utsatta för gruvgas.

Utrustning av explosionsgrupp II kan underindelas enligt följande baserat på MESG:

 • Explosionsgrupp IIA
 • Explosionsgrupp IIB
 • Explosionsgrupp IIC

Indelning (klassning) efter lägsta tändström (MIC)[redigera | redigera wikitext]

Gaser och ångor kan indelas (klassas) efter deras minsta tändströmmar i förhållande till metan.[4] Den standardiserade metoden att fastställa MIC-förhållanden ska vara med den gnistapparat som beskrivs i SS-EN 60079-11.

Utrustning av explosionsgrupp II kan underindelas enligt följande baserat på MIC:

 • Explosionsgrupp IIA
 • Explosionsgrupp IIB
 • Explosionsgrupp IIC

Indelning (klassning) enligt MESG och MIC[redigera | redigera wikitext]

För de flesta gaser och ångor är det tillräckligt att göra endast en bestämning enligt antingen MESG eller MIC[5]. När värden hamnar nära gränsen anges i standarden när bestämning ska ske enligt båda metoderna.

Indelning av utrustning[redigera | redigera wikitext]

Utrustning indelas efter den farligaste explosionsgrupp utrustningen är säker med.[6][7]

Anmärkningar[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ En explosiv gasatmosfär är en gasblandning med luft och brandfarlig gas eller förångad brandfarlig vätska som vid atmosfäriska förhållanden efter antändning sprider förbränningen i blandningen [1]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ SEK, Svensk Elstandard (2017). SEK Handbok 426, utgåva 5, 2017. sid. Sidan 11, stycke 3.2 explosiv gasatmosfär explosive gas atmosphere. 
 2. ^ SS-EN 60079-20-1:2010, Explosiv atmosfär – Del 20-1: Ämnens egenskaper för klassificering av gas och ånga – Provningsmetoder och data.
 3. ^ SEK, Svensk Elstandard (2010). SS-EN 60079-20-1 Explosiv atmosfär – Del 20-1: Ämnens egenskaper för klassificering av gas och ånga – Provningsmetoder och data. Explosive atmospheres – Part 20-1: Material characteristics for gas and vapour classification – Test methods and data. sid. Sida 7. 4.2 Classification according to the maximum experimental safe gaps (MESG) 
 4. ^ SEK, Svensk Elstandard (2010-08-23). SS_EN 60079-20-1 Explosiv atmosfär – Del 20-1: Ämnens egenskaper för klassificering av gas och ånga – Provningsmetoder och data. sid. 4.3 Classification according to the minimum igniting currents (MIC). Sida 8. 
 5. ^ SEK Svensk Elstandard (2010). SS-EN 60079-20-1 Explosiv atmosfär – Del 20-1: Ämnens egenskaper för klassificering av gas och ånga – Provningsmetoder och data. sid. Sida 8. 4.4 Classification according to MESG and MIC 
 6. ^ Indelning av utrustning SIS, Swedish Standards Institute.
 7. ^ SEK, Svensk Elstandard (2012). SS-EN 60079-0 Explosiv atmosfär – Del 0: Utrustning – Allmänna fordringar. Explosive atmospheres – Part 0: Equipment – General requirements. sid. Sida 26. 4 Equipment grouping.