Församlingsplantering

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Församlingsplantering (Church Planting) innebär att starta (plantera) nya församlingar.

Främst används begreppet inom kongregationalistiska grupper. Begreppet kan stå för att grunda nya gudstjänstfirande församlingar, men det kan också användas gällande att grunda nya territoriella församlingar.

En något äldre besläktat begrepp är utpost, det vill säga att en församlingsplantering är en utpost till en befintlig församling.

I Sverige har huvudsakligen Evangeliska frikyrkan arbetat aktivt med församlingsplantering, med fler än 60 församlingar planterade de sista 20 åren. Under 2000-talets första år har även Evangeliska fosterlandsstiftelsen (nyplantering), Svenska missionskyrkan, Svenska alliansmissionen och Svenska adventistsamfundet aktivt tagit initiativ till församlingsplantering.

I Svenska kyrkan pågår 2010 åtgärder som påminner om församlingsplantering (i bemärkelsen att grunda nya gudstjänstfirande gemenskaper) bland annat i Stora Höga utanför Göteborg och i Vimpeltorpet norr om Kalmar.