Förvaltningsavgift

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Förvaltningsavgift är en avgift som fondbolag tar för förvaltning, administration och förvaring av fonder. Vanligtvis anges förvaltningsavgiften på årsbasis, men tas ut dagligen och räknas av från fondens andelsvärde.

I ett reportage från SVT:s "Uppdrag granskning" om missvisande huvudindex för jämförelse av fonder drivna av banker (speciellt Nordea och Swedbank) blev kommun- och finansmarknadsminister Mats Odells reaktion: "Det är precis som med köttfärs: det måste vara rätt information till konsumenten" [1] [2]

Övriga kostnader[redigera | redigera wikitext]

Utöver förvaltningsavgiften belastas fonden, och därmed fondandelsägaren, även av transaktionskostnader och vissa andra kostnader, vilket motiverar användningen av nedanstående kostnadsmått vid jämförelse av fonder:

  • Totalkostnadsandel (TKA) - de totala kostnaderna i procent av fondens genomsnittliga förmögenhet. TKA innefattar förvaltningsavgift, tillsyn, räntor, skatter och diverse övriga kostnader, samt transaktionskostnader (courtage) för köp och försäljning av värdepapper.
  • Total expense ratio (TER) - samma som TKA, minus transaktionskostnader.

Anledningen till uppdelningen mellan dessa två kostnadsmått är att TER inte är ett rättvisande mått vid jämförelse av fonder med varierande omsättningshastighet.

I fondernas årsrapporter redovisas en resultaträkning, där alla kostnader som ingår i TER finns med, medan transaktionskostnaderna som bara ingår i TKA ibland finns med i en not till resultaträkningen, ibland som en separat post i årsrapporten.

Prestationsbaserade avgifter[redigera | redigera wikitext]

Vissa fonder, oftast hedgefonder, tillämpar prestationsbaserade avgifter, exempelvis 20% av den avkastning som överstiger 90 dagars SSVX. Ibland används så kallad high watermark, innebärande att fonden, efter att ha fallit, inte tar ut någon prestationsbaserad avgift innan värdet är tillbaka över det tidigare värdet.

Räkneexempel: en fonds värde stiger under ett år med 15 procent. Under samma period ger 90 dagars SSVX en avkastning på 5 procent. Fondens överavkastning är då 10 procentenheter. Genom att multiplicera 10 procent med 20 procent får man 2 procent, vilket alltså är den prestationsbaserade avgift som fonden tar ut.

Prestationsbaserade avgifter är envägs i det avseendet att investeraren och förvaltaren delar på vinsten, men inte på eventuella förluster.

Internationellt[redigera | redigera wikitext]

TKA är en svensk uppfinning, utomlands är det ovanligt att fonderna redovisar sina transaktionskostnader (dessa döljs genom att fondens affärer redovisas netto). Utomlands är det dessutom vanligt att förvaltningsavgiften enbart gäller just förvaltningen, medan administration och avgifter till förvaringsinstitut tas separat.

Referenser[redigera | redigera wikitext]