Hoppa till innehållet

Familjedaghem

Från Wikipedia

Familjedaghem är en form av barnomsorg och förskoleverksamhet där omsorgen ges av en dagbarnvårdare, eller med vardagligare termer dagmamma, dagpappa eller dagförälder. Vårdaren tar emot barnen i sitt hem under den tid då föräldrarna förvärvsarbetar eller genomgår utbildning.

Den 1 juli 2009 ersattes begreppet familjedaghem med pedagogisk omsorg i skollagen.[1] Pedagogisk omsorg omfattar även andra alternativ till förskola och fritidshem som drivs i utomstående lokaler, som bolag eller av flera familjer som turas om.[2]

Åren 2016–2020 minskade antalet familjedaghem i Sverige, inte minst i Stockholms län.[3]