Filosofiska Fakulteternas Studentkår

Från Wikipedia
Filosofiska Fakulteternas Studentkår (FFS)
                           
LärosäteGöteborgs universitet
OrtGöteborg, Sverige
Antal medlemmar11261[1]
Bildad1891
ValsystemAllmänt val, i valkretsar, med begränsade listor, till Fullmäktige
KårtidningGöteborgske Spionen 1936-1994 Novitas 1998-
Medlem iSFS, GUS, GFS
Webbplatswww.ffs.gu.se

Filosofiska Fakulteternas Studentkår, FFS, var en studentkår vid Göteborgs universitet. Medlemmarna utgjordes av studenter vid humanistiska fakulteten, naturvetenskaplig fakulteten, IT-universitetet (numera IT-fakulteten), vissa utbildningar inom utbildningsvetenskapliga fakulteten samt ungefär hälften av studenterna vid samhällsvetenskaplig fakulteten. Undantaget från detta var studenter inom lärarutbildningen. FFS organiserade också flertalet av universitetets doktorander. Antalet medlemmar uppgick till cirka 11 000[2] medlemmar (2007), vilket utgjorde en fjärdedel av universitetets studenter.

FFS var medlem i Sveriges Förenade Studentkårer (SFS), Göteborgs universitets studentkårer (GUS) samt Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS).

Den 1 juli 2010 bildade FFS, studentkåren SLUG och Haga Studentkår tillsammans Göta studentkår.

Historik[redigera | redigera wikitext]

FFS kan leda sitt ursprung tillbaka till Göteborgs Högskolas Studentförening, en frivillig studentförening vid Göteborgs högskola, bildad i samband med högskolans grundades 1891. Verksamheten var främst av social karaktär. Första ordförande var Karl Otto Modh på höstterminen 1891, och därefter på vårterminen 1892, John Atterbom. 1907 infördes kårobligatorium för studenterna vid högskolan och därför upplöstes studentföreningen för att ersättas av Göteborgs Högskolas Studentkår (GHS). GHS verkade som studentkår från 18 februari 1907[3] till 1954.

Den 24 september 1932 invigdes Göteborgs Högskolas Studentkårs nybyggnad vid Götabergsgatan 17.[4]

Göteborgs universitet bildades 1954 genom en sammanslagning av Göteborgs högskola och Göteborgs medicinska högskola, skapades en ny studentkår med namnet Göteborgs Universitets Studentkår (GUS). GHS ombildades samtidigt till en studentförening (fakultetsförening) vid universitetets filosofiska fakultet och upphörde därmed att vara en studentkår. Studentföreningen fick namnet Filosofiska Fakultetens Studentförening. Då den filosofiska fakulteten 1961 delades upp i en humanistisk och en matematisk-naturvetenskaplig fakultet, ändrades namnet till Filosofiska Fakulteternas Studentförening.

Även om det fanns en gemensam studentkår vid universitetet, så stannade många uppgifter kvar hos fakultetsföreningarna. Efter hand tog också fakultetsföreningarna över alltmer av studentkårens funktioner, vilket ledde till att Göteborgs Universitets Studentkår i praktiken upphörde som organisation i början av 1970-talet. Det dröjde dock ända till 1983 innan FFS på nytt erhöll status som studentkår. Namnet ändrades då till Filosofiska Fakulteternas Studentkår. I samband med kårobligatoriets avskaffande 2010 bildade FFS tillsammans med studentkårerna SLUG och Haga Studentkår tillsammans Göta studentkår.

Historisk översikt[redigera | redigera wikitext]

År Namn Status
1891-1907 Göteborgs Högskolas Studentförening studentförening (frivillig)
1907-1954 Göteborgs Högskolas Studentkår studentkår (obligatorisk)
1954-1983 Filosofiska Fakultetens Studentförening (till och med 1961) studentförening (obligatorisk)
Filosofiska Fakulteternas Studentförening (fr.o.m. 1961)
1983-2010 Filosofiska Fakulteternas Studentkår studentkår (obligatorisk)

Inspektorer[redigera | redigera wikitext]

Genom tiderna har en mängd prominenta personer varit kårens inspektorer.

  • Åke Holmberg, professor i modern historia vid universitetet i Göteborg 1964-1982,
  • 2009-2010 - Nalle Johansson, tidigare kår- och föreningsaktiv på samtliga nivåer. Har även varit anställd vid FFS.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ SFS mandatfördelning 2008[död länk]
  2. ^ ungefärligt medlemsantal
  3. ^ Göteborgs Högskolas studenter 1891 - 1916, [Biografisk matrikel], utgiven av Erland Långström och Gustaf Stern, N. P. Pehrssons förlag, Göteborg 1916 s. 5, 191
  4. ^ Hvar 8 dag : illustrerat magasin, 34:e årgången [3 januari 1932 - 30 oktober 1932], Stockholm 1932, s. 598, 606

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]