Hoppa till innehållet

Flower of Scotland

Från Wikipedia

Flower of Scotland är en av Skottlands nationalsånger. Den skrevs av Roy Williamson från folkmusikduon The Corries och framfördes första gången 1967. Sången handlar om Robert Bruces seger över England, i och med slaget vid Bannockburn.

Lyrik[redigera | redigera wikitext]

Skotsk engelska Lågskotska Gaeliska Svensk översättning
Oh, Flower of Scotland!
When will we see
your like again?
Thats fought and died for
Your wee bit hill and glen,
and stood against him
Proud Edward's Army
and sent him homeward
Tae think again.
O, Flouer o Scotland!
Whan wull we see?
Yer like again?
That focht an deed for
Yer wee bit hill an glen
an stuid agin him
Prood Edwards airmie
and sent him hamewart.
Tae think again!
O Fhlùir na h-Alba,
cuin a chì sinn
an seòrsa laoich
a sheas gu bàs 'son
am bileag feòir is fraoich,
a sheas an aghaidh
feachd uailleil Iomhair
's a ruaig e dhachaidh
air chaochladh smaoin.
Ack, Skottlands blomma!
När skall vi se
Din like igen?
Som slogs och dog för
Din lilla bit berg och dal
och stod emot honom
Stolte Edwards armé
och sände honom hemåt.
Att tänka igen!
The hills are bare now,
And autumn leaves
Lie thick and still.
O'er a land that is lost now,
Which those so dearly held,
that stood against him,
Proud Edward's army,
And sent him homeward
Tae think again!
The hills is bare nou.
An autumn leafs.
Lie thick an still.
Ower lnd that is tint nou.
That thae sae dearlie held
that stuid agin him.
Prood Edwards airmie
and sent him hamewart.
Tae think again!
Na cnuic tha lomnochd
's tha duilleach Foghair
mar bhrat air làr
am fearann caillte
dan tug na seòid ud gràdh,
a sheas an aghaidh
feachd uailleil Iomhair
's a ruaig e dhachaigh
air chaochladh smaoin!
Bergen är bara nu
Och höstlöv
Ligger tjocka och stilla
Över ett land som gått förlorat nu.
Som de höll så kärt
som stod emot honom
Stolte Edwards armé.
och sände honom hemåt
Att tänka igen!
Those days are past now,
And in the past
They must remain,
But we can still rise now
and be the nation again,
that stood against him,
Proud Edward's army,
And sent him homeward
Tae think again!
Thir days is past nou.
An in the past.
Thay maun remain.
Boot we can aye rise nou.
and be the nation again.
that stuid agin him.
Prood Edwards airmie.
and sent him hamewart.
Tae think again!
Tha 'n eachdraidh dùinte
ach air dìochuimhne
chan fheum i bhith
is faodaidh sinn èirigh
gu bhith nar Rìoghachd a-rìs
a sheas an aghaidh
feachd uailleil Iomhair
's a ruaig e dhachaigh
air chaochladh smaoin!
De dagarna är förflutna nu.
Och i det förflutna
måste de stanna.
Men än kan vi resa oss
och bli den nationen igen.
som stod emot honom.
Stolte Edwards armé
och sände honom hemåt
Att tänka igen!