Forcing

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Inom mängdteorin är forcing en metod för att konstruera universa för mängdteorin i syfte att visa att vissa mängdteoretiska påståenden är oavgörbara, det vill säga varken kan bevisas eller motbevisas utifrån mängdteorins axiom.

Metoden utvecklades av Paul Cohen för att konstruera ett universum där och därigenom visa att kontinuumhypotesen inte kan bevisas i ZFC.