Fordonsförsäkring

Från Wikipedia

Fordonsförsäkring innefattar sakförsäkring och personförsäkring relaterad till motorfordon och trafik med sådana fordon.

En sådan försäkring innehåller i Sverige vanligen ett antal olika moment som täcker olika typer av skador:

  • Trafikförsäkring - Lagstadgad och obligatorisk försäkring som täcker skador på annans fordon och personskador på andra än den som vållar skadan.
  • Halvförsäkring - Innehåller trafikförsäkring samt skydd för brand, glas, rättsskydd, maskinskada och stöld.
  • Helförsäkring - Innehåller halvförsäkring samt trafikförsäkring. Utöver detta så innehåller helförsäkring även vagnskadeförsäkring som ger skydd om försäkringstagaren själv orsakar skadan.

Tilläggsförsäkringar:

  • Allriskförsäkring, även kallad drulleförsäkring - Ger ersättning vid så kallade plötsliga och oförutsedda händelser. Exempel på detta är skador på bilinredning, till exempel spillt kaffe eller färg, samt tankning av fel bränsle.

Se även[redigera | redigera wikitext]