Hoppa till innehållet

Fyndförseelse

Från Wikipedia

Fyndförseelse är ett brott enligt svensk lag.

I 10 kap 8 § brottsbalken står:

"Fullgör man ej vad i lag är föreskrivet om skyldighet att tillkännagiva hittegods eller annans sak som man av misstag eller tillfällighet fått i besittning, dömes för fyndförseelse till böter. Underlåter man att fullgöra sådan skyldighet med uppsåt att tillägna sig godset eller förfar man eljest med godset på sätt i 4 § sägs, skall gälla vad där är stadgat." [1]

Referenser[redigera | redigera wikitext]