GROW-modellen

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

GROW-modellen är ett verktyg som används inom coachning och är ett sätt att hitta en väg från mål till handling. Betydelsen är som det engelska ordet grow, att växa, vilket i det här fallet syftar till att få den som blir coachad att utvecklas och utnyttja sin inre potential bättre.

Modellerna[redigera | redigera wikitext]

GROW[redigera | redigera wikitext]

Grundmodellen infördes av John Whitmore och började som en 4-stegsraket som används i coachsamtal för att skapa och nå målbilder.

G Goal (Mål) Sätt upp mål för samtalet och på lång sikt
R Reality (Verklighet/nuläget) Utforska nuläget
O Options (Val) Alternativa strategier
W When, Whom, Will (När, vem, vilja) Tidsättning, behovsbeskrivning och motivation

Max Landsberg lade senare in sin tolkning av GROW-modellen utifrån att den coachade började samtalet med ett långsiktigt mål för att sedan sammanfatta det hela.

Goal Mål Mål med samtalet och långtidsmålet.
Reality Verklighet Självutvärdering, andras syn på den coachade, kontroll av antaganden
Options Möjlighet Brainstorma efter alternativ, komma med förslag, handling
Wrap up Sammanfattning Positiv handlingsplan, identifiera hinder, nästa steg, sätta tidsgräns, komma överens om stöd

Alan Fine införde senare sin version med utgångsläget att modellen är något som beskriver människors utveckling. Detta sker genom kritiska steg där vi möter olika utmaningar som är viktiga att hantera. I denna version av GROW-modellen fokuserar han på de fel som är vanligast att göra under stegen i utvecklingsprocessen.

Goal Mål Vi går ingenstans eller löser fel problem
Reality Verklighet Vi vet inte vad verkligheten är
Options Möjligheter Möjligheterna är för få för att skapa överbryggningen mellan mål och verklighet
Way Forward Vägen framåt Nästa steg är oklar eller så känner vi oss inte manade att genomföra det.

TGROW[redigera | redigera wikitext]

TGROW-modellen infördes av Myleys Downey och den liknar Whitmores och Landsbergs varianter av GROW. Coachsamtalet börjar med att den coachade bestämmer ämnet som denne vill bli coachad utifrån och sedan ett mål för samtalet. Nuläget kommer sedan in, alternativen och slutligen sammanfattningen.

Topic Ämne "Vad vill du ta upp idag?"
Goal Mål "Vad är målet för det här samtalet?"
Reality Verklighet/nuläget "Kan du beskriva nuläget?"
Options Möjligheter "Vad har du för valmöjligheter? Hur ser alternativen ut?"
Wrap up Sammanfattning "Vad gör du med detta? Vad är nästa steg?"

Användning av modellerna[redigera | redigera wikitext]

GROW-modellen kan användas på olika sätt och de olika användningssätten kan gå in i varandra beroende på samtalsmetodik. Det finns även olika sammansatta varianter där även SMART-modellen läggs in, men uppläggen brukar ha dessa gemensamma drag:

  1. Önskad situation eller mål
  2. Nuläge
  3. Möjligheter
  4. Sammanfattning

Källor[redigera | redigera wikitext]

  • Gjerde, Susann, Coaching, vad-varför-hur, Studentlitteratur, 2004