Gallon

Från Wikipedia

Gallon är ett volymmått framförallt i bruk i USA och i Storbritannien. Dock skiljer sig de båda ländernas måttenheter åt och USA har dessutom två olika typer av gallon:

  • 1 imperial gallon (Storbritannien) = 4,54609 dm³ (liter)
  • 1 gallon (USA, våt) = 3,78541 dm³ (liter)
  • 1 gallon (USA, torr) = 4,40488 dm³ (liter)

En gallon indelas i fyra quarts.

När storleken på oljeeldningsbrännares munstycken anges i gallons/hour är det alltid amerikansk (våt) gallon som gäller, oavsett munstyckets ursprungsland.