Gematri

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Gematri innebär att man tillskriver bokstäver siffervärden (I vissa skriftspråk har bokstäver även siffervärden, exempelvis grekiska alfabetet, hebreiska alfabetet och futharken), vilket i sin tur används för att uttolka andra saker ur texten med hjälp av talmystik. Man kan tolka till exempel namn som summan av de ingående bokstävernas siffervärden, ur vilket man i sin tur kan uttolka personens egenskaper. Exempel på detta är grekiska, hebreiska samt latin/romerska siffror. Gematri är utbrett inom judisk och islamisk mystik och har tidvis tilldragit sig stort intresse även i vissa kretsar inom kristendomen. Mest känt av alla dessa sammanhang är antagligen ur Bibeln, Uppenbarelseboken kapitel 13, vers 16-18:

"Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar,
att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan,

så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets
namn eller dess namns tal.

Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut
vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är
sexhundrasextiosex."

Detta har tolkats på alla möjliga sätt. En av påvens titlar är till exempel "VICARIVS FILII DEI" (Guds sons vikarie) och om man lägger ihop summan av de romerska siffrorna i den titeln blir den V+I+C+I+V+I+L+I+I+D+I=5+1+100+1+5+50+1+1+500+1=666. En annan klassisk tolkning är hebreiska "ksr nwrn" (Kejsare nero). Ytterligare tolkning är: Om A=101, B=102 o.s.v. så blir summan av HITLER=666. Med lite god (eller ond) vilja kan man få i stort sett vilket namn som helst att ha denna egenskap.