Generalklausul

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Generalklausul är en lagregel som är allmänt hållen för att kunna täcka in förhållanden som är svåra att förutse av lagstiftaren men som kan betraktas som olagliga enligt lagens anda. Den ger domstolarna en viss frihet att döma utifrån det enskilda fallet. Generalklausul finns i skattelagstiftningen i avsnittet om skatteflykt. Generalklausul finns även i avtalslagen och avser avtalsbestämmelser som är uppenbarligen orimliga eller oskäliga att följa på grund av tro och heder. Generalklausul står även att finna i 25 kap 12 § Offentlighets- och sekretesslagen och även i 10 kap 27 § Offentlighets- och sekretesslagen.