Gotlands Allehanda

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Gottlands Allehanda
PublikationstypDagstidning
Grundad1873 (Provnummer december 1872)
HuvudkontorVisby
Ansvarig utgivareUllrich, Pär
SpråkSvenska
Frekvens6 dagar i veckan
Upplaga7700 år 2020
FormatTabloid
ISSNISSN 1103-9310
Webbplatshttp://www.gotlandsallehanda.se Gotlands Allehandas webbplats

Gotlands Allehanda (GA) är en dagstidning som utges på Gotland måndag till lördag. Politiskt är tidningen oberoende moderat. Fullständig titel Gottlands Allehanda, 1977-1998 med GA/ Gottlands Allehanda. Provnummer trycktes 15 december 1872 . Provnumret är ej bevarat, men omnämns i ett julnummer av tidningen 23 december 1922.

Texten i Sveriges Periodiska Publikationer av Lundstedt[redigera | redigera wikitext]

Gotlands Allehanda 1873 3/1-fortgår 1900. Med titel- tillägget: Nyhets- och Annonsblad för Gotland 1879 15/3- 84 22/8. Tr. i Lindbomska tr. 1873-76 1/7 och därefter i Gotlands Allehandas tr. Fr. o. Ant. t. o. m. 1879, därefter Ant.

2 v., O. L. (omväxl. med Ti. T. och M. T.), 1873-88, 3 v., M. O. F., 1889 samt 4 v., M. O. F. L., fr. 1890; 4 à 2 s. Fol., 5 sp. (44,5 à 50 x 32,5 à 31,5) omväxlande med 4 sp. (45 x 26,2) 1876-79, 6 sp. (51,5 x 39,5 à 38) fr. 1878 och 7 sp. (55 x 45,5 à 44,4) fr. 1882; 4 kr. 80 öre 1873-80, 5 kr. 1881- 91, 4 kr. 1892, 93, 3 kr. 60 öre 94, 95 och 2 kr. 50 öre fr. 1896 (p. i.).

Gotlands Allehanda åtföljdes af: Illustreradt Bihang till Gotlands Allehanda 1875, 1 m., 4 s. Fol., 3 sp. (39 x 24,2), och Gotland, 1 v., O., 1886 15/9-89. (Se nr 1469). Den har ock åtföljts af gratisbilagorna Carl Linnæi Gothländska Resa 1890, Sveriges Rikes Lag h. 1-4 1892-96, Gotlands Länskalender 1895, P. M. A. Säve, Hafvets och Fiskarens Sagor 1892, 93, och Gotländska Minnen 1895, Gez. v. Schéele, Föredrag till erinran af Gotlands 250- åriga förening med Sverige 1895, Monson, Ett gatans barn, Cordelia, Mitt brott 1898, Fl. Warden, Kärleken öfvervinner allt 1900 och H. Spegel, Rudera Gothlandica 1900.

Utg.-bevis härå har utfärdats för telegrafkommissarien Otto Fredrik Kuylenstierna 1872 18/12, redaktör Anders Erik Jeurling 1876 14/1, Johan Josef Ossian Jeurling 1878 12/1 (död 1899 13/1) och litteratören Anders Patrik August Weström 1899 7/2 (förut red.- sekreterare 1898 jan.-dec.), hvilka äfven varit dess redaktörer. Medarbetare däri hafva varit bl. a. J. J. Ossian Jeurling 1875-77, P. G. Viktor Pallin red.-sekreterare 1879 27/4-87 27/9, K. Teo. Rydberg 1878 1/5-79 1/4, Algot Sandberg red.-sekreterare 1887-92 o. dess redaktör 1893-98, G. Keen 1895 1/4-96 15/8, Gösta Rydelius redaktionssekreterare fr. 96 15/8 och A. Danielson fr. 1899 febr.

Redaktion[redigera | redigera wikitext]

Redaktionsort har Visby varit hela utgivningstiden. Politisk tendens har varit moderat, moderat liberal, höger och obunden moderat men hela tiden konservativ. Utgivningsfrekvens för tidningen var onsdagar och lördag 1873-1888, sedan 3 nummer i veckan måndag, onsdag och fredag. Från 1890 4 dagar i veckan måndag, onsdag, fredag och lördag. 1905 blir tidningen sexdagars med utgivning em och från 1950 sexdagars morgontidning.

Bland dess redaktörer märks Anders Jeurling (1875-78) och Ossian Jeurling (1878-1899), från 1917 verkade även Axel Danielsson som chefredaktör. Algot Sandberg var redaktionssekreterare vid tidningen 1887-98.[1]

Periodisk bilagor till tidningen först med titel Bihang 1873-1906, sedan Tutti Frutti 1903-1904 På senare år många bilagor TV Magasinet 1997-2002, Sporten, Bo Bra, Näringsliv Sporten Visby Centrum, Fredag (Nöje) och Söndag

2008-04-22 utkom titel av Gotlands allehanda på ryska.

Period Ansvarig utgivare från 1899 Period Refdaktörer från 1899
1899-02-07--1917-09-30 Weström, Anders Patrik August 1899-02-08--1917-10-05 Weström, August
1917-10-01--1937-03-21 Danielsson, Axel Teodor 1917-10-06--1937-02-27 Danielsson, Axel
1937-03-22--1957-01-01 Nilsson, Axel Arthur 1937-03-01--1955-12-31 Nilsson, Arthur
1995-01-01--1999-03-22 Mattson, Göran 1956-01-02--1961-12-30 Herlitz, Robert
1999-03-23--2000-03-31 Nilsson, Rolf K 1962-01-03--1973-09-29 Lönnefalk, Torvald[2]
2000-04-01--2004-09-30 Olsson, Jan 1973-10-01--1977-01-31 Grubbström, Arne[3][4]
2004-10-01--2007-02-19 Gahnfelt, Robert 1977-02-01--1979-12-19 Mattsson, Göran[5]
2007-02-20--2007-04-30 Fransson Ingelmark, Ulrica 1979-12-20--1985-11-30 Zweigbergk, Jurgen von
2007-05-02--2007-06-21 Gahnfelt, Robert 1985-12-02--1999-03-22 Mattsson, Göran
2007-06-22--2007-07-31 Fransson Ingelmark, Ulrica tf 1999-03-23--2000-01-18 Nilsson, Rolf K red chef
2007-08-01--2007-09-12 Gahnfelt, Robert 2000-01-19--2002-12-12 Olsson, Jan tf red chef
2007-09-13--2007-10-20 Fransson Ingelmark, Ulrica tf 2002-12-13--2007-01-02 Nilsson, Rolf K
2007-10-22--2008-03-06 Gahnfelt, Robert 2007-01-03-- Linder, Mats pol chef red
2008-03-07--2008-10-31 Fransson Ingelmark, Urlica tf 2010-09-01--2017-06-16 Fransson Ingelmark, Ulrica Sedan 2016 Printchef
2008-11-03--2008-11-10 Leino, Per tf 2017-03-17-- Fransson, Ulrica redaktör
2008-11-11--2008-12-01 Fransson Ingelmark, Ulrica tf
2008-12-02--2009-06-01 Wennblad, Peter
2009-06-02--2009-08-05 Linder, Mats stf
2009-08-06--2010-05-04 Wennblad, Peter
2010-05-05--2010-10-08 Fransson Ingelmark, Ulrica tf
2010-10-09--2010-11-26 Linder, Mats tf
2010-11-27--2012-04-27 Fransson Ingelmark, Ulrica
2012-04-28--2012-06-30 Buskas, Eva tf
2012-07-02--2012-07-30 Fransson Ingelmark, Ulrica
2012-07-31--2012-08-20 Buskas, Eva
2012-08-21--2013-12-04 Fransson Ingelmark, Ulrica
2013-12-05--2014-01-07 Buskas, Eva tf
2014-01-08--2014-07-09 Fransson Ingelmark, Ulrica  
2014-07-10--2014-08-11 Buskas, Eva tf
2014-08-12--2016-02-29 Fransson Ingelmark, Ulrica  
2016-03-01--2020-07-28 Buskas, Eva
2020-07-29-2022-03-10 Engström, Vilda
2022-03-10— Ullrich, Pär

Tryckning[redigera | redigera wikitext]

Förlaget hette Gotlands allehanda tryckeri aktiebolag 1957 till 1999 sedan Gotlandspress aktiebolag 1999-10-01--2009-12-31 och sedan 2010 Gotlands media aktiebolag.

Tryckeriet hette 1901-1994 Gotlands Allehandas tryckeri, sedan 1995-2012 Gotlands förenade tidningstryckerier. 1997-1999 trycktes TV magasinet hos Maul-Belser i Nürnberg. 1999 tog Interprint i Stockholm över TV magasinet till 2002. Sedan 2013 heter tryckeriet Pressgrannar i Visby. Tidningen moderniserade sin tryckeriutrustning tidigt och var först i Sverige med offsettryck den 13 augusti 1964 enligt Pressens tidning 1964-08-15. Tidningens färg var bara svart till 1958, sedan svart + 1 färg till slutet 1964, 1965-1976 svart + 2 färger och från 1977 fyrfärg. Typsnitt har varit antikva. Satsytan var först olika stora format cirka 50 x 44 cm, men tidningen blev tabloid 1977.

Sidantalet var i början 4 sidor och först 1940 fick man 10 sidor. 8-12 sidor hade tidningen fram till 1965 som sedan ökade till upp mot 30 sidor på 1980-talet. Toppnoteringen 60 sidor nåddes 2008, men på senare år har sidantalet mest varit 32-36 sidor.

Priset var 1900 2,50 kronor och efter första världskriget 12,50 kronor år 1921. Priset var sedan stabilt till 1942 på 12 kronor. 50 kronor i pris nåddes 1962. och 110 kr nåddes 1971. 1984 kostade tidningen 500 kr och 1996 1260 kr. 2020 kostar tidningen 2940 kr.

Upplagan var i början av 1900-talet cirka 5000. Den steg till cirka 8000 efter första världskriget. På 1960-talet passerades 10.000 exemplar och 1974-1975 nåddes 1200 exemplar vilket var toppnoteringar till 1990-talet då upplagan var över 12000 exemplar. Påsenare år har upplagan sjunkit från 9200 2010 till 7700 exemplar 2020. Annonsomfattningen har från 2015 varit som lägst 2020 med 43% 2015, 2016 och 2018 över 50 %.[6][7]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Svensk uppslagsbok, Malmö 1932
  2. ^ Dödsruna i Dagens Nyheter 25 mars 1984 sid.47
  3. ^ Tillträdde 1 oktober 1973 enligt Dagens Nyheter 30 september 1973 sid.20
  4. ^ Minnesord av Jöran Svahnström i Svenska Dagbladet 26 april 2005 sid.26
  5. ^ Minnesord av Jöran Svahnström i Svenska Dagbladet 30 mars 1999 sid.23
  6. ^ ”Gotlands Allehanda”. KB Nya Lundstedt. ?. http://tidning.kb.se/nld/nld/tidning_all?tidnId=51. Läst 30 oktober 2020. 
  7. ^ Gottland Allehanda. 1873-. Libris 4112711. Läst 30 oktober 2020