Hoppa till innehållet

Gotlands Allehanda

Från Wikipedia
Gottlands Allehanda
PublikationstypDagstidning
Grundad1873 (Provnummer december 1872)
HuvudkontorVisby
Ansvarig utgivareUllrich, Pär
SpråkSvenska
Frekvens6 dagar i veckan
Upplaga7700 år 2020
FormatTabloid
ISSNISSN 1103-9310
Webbplatshttp://www.gotlandsallehanda.se Gotlands Allehandas webbplats

Gotlands Allehanda (GA) är en dagstidning som utges på Gotland måndag till lördag. Politiskt är tidningen oberoende moderat. Fullständig titel Gottlands Allehanda, 1977-1998 med GA/ Gottlands Allehanda. Provnummer trycktes 15 december 1872 . Provnumret är ej bevarat, men omnämns i ett julnummer av tidningen 23 december 1922.

Redaktionsort har Visby varit hela utgivningstiden. Politisk tendens har varit moderat, moderat liberal, höger och obunden moderat men hela tiden konservativ. Utgivningsfrekvens för tidningen var onsdagar och lördag 1873-1888, sedan 3 nummer i veckan måndag, onsdag och fredag. Från 1890 4 dagar i veckan måndag, onsdag, fredag och lördag. 1905 blir tidningen sexdagars med utgivning em och från 1950 sexdagars morgontidning.

Bland dess redaktörer märks Anders Jeurling (1875-78) och Ossian Jeurling (1878-1899), från 1917 verkade även Axel Danielsson som chefredaktör. Algot Sandberg var redaktionssekreterare vid tidningen 1887-98.[1]

Periodisk bilagor till tidningen först med titel Bihang 1873-1906, sedan Tutti Frutti 1903-1904 På senare år många bilagor TV Magasinet 1997-2002, Sporten, Bo Bra, Näringsliv Sporten Visby Centrum, Fredag (Nöje) och Söndag

2008-04-22 utkom titel av Gotlands allehanda på ryska.

Period Ansvarig utgivare från 1899 Period Refdaktörer från 1899
1899-02-07--1917-09-30 Weström, Anders Patrik August 1899-02-08--1917-10-05 Weström, August
1917-10-01--1937-03-21 Danielsson, Axel Teodor 1917-10-06--1937-02-27 Danielsson, Axel
1937-03-22--1957-01-01 Nilsson, Axel Arthur 1937-03-01--1955-12-31 Nilsson, Arthur
1995-01-01--1999-03-22 Mattson, Göran 1956-01-02--1961-12-30 Herlitz, Robert
1999-03-23--2000-03-31 Nilsson, Rolf K 1962-01-03--1973-09-29 Lönnefalk, Torvald[2]
2000-04-01--2004-09-30 Olsson, Jan 1973-10-01--1977-01-31 Grubbström, Arne[3][4]
2004-10-01--2007-02-19 Gahnfelt, Robert 1977-02-01--1979-12-19 Mattsson, Göran[5]
2007-02-20--2007-04-30 Fransson Ingelmark, Ulrica 1979-12-20--1985-11-30 Zweigbergk, Jurgen von
2007-05-02--2007-06-21 Gahnfelt, Robert 1985-12-02--1999-03-22 Mattsson, Göran
2007-06-22--2007-07-31 Fransson Ingelmark, Ulrica tf 1999-03-23--2000-01-18 Nilsson, Rolf K red chef
2007-08-01--2007-09-12 Gahnfelt, Robert 2000-01-19--2002-12-12 Olsson, Jan tf red chef
2007-09-13--2007-10-20 Fransson Ingelmark, Ulrica tf 2002-12-13--2007-01-02 Nilsson, Rolf K
2007-10-22--2008-03-06 Gahnfelt, Robert 2007-01-03-- Linder, Mats pol chef red
2008-03-07--2008-10-31 Fransson Ingelmark, Urlica tf 2010-09-01--2017-06-16 Fransson Ingelmark, Ulrica Sedan 2016 Printchef
2008-11-03--2008-11-10 Leino, Per tf 2017-03-17-- Fransson, Ulrica redaktör
2008-11-11--2008-12-01 Fransson Ingelmark, Ulrica tf
2008-12-02--2009-06-01 Wennblad, Peter
2009-06-02--2009-08-05 Linder, Mats stf
2009-08-06--2010-05-04 Wennblad, Peter
2010-05-05--2010-10-08 Fransson Ingelmark, Ulrica tf
2010-10-09--2010-11-26 Linder, Mats tf
2010-11-27--2012-04-27 Fransson Ingelmark, Ulrica
2012-04-28--2012-06-30 Buskas, Eva tf
2012-07-02--2012-07-30 Fransson Ingelmark, Ulrica
2012-07-31--2012-08-20 Buskas, Eva
2012-08-21--2013-12-04 Fransson Ingelmark, Ulrica
2013-12-05--2014-01-07 Buskas, Eva tf
2014-01-08--2014-07-09 Fransson Ingelmark, Ulrica  
2014-07-10--2014-08-11 Buskas, Eva tf
2014-08-12--2016-02-29 Fransson Ingelmark, Ulrica  
2016-03-01--2020-07-28 Buskas, Eva
2020-07-29-2022-03-10 Engström, Vilda
2022-03-10— Ullrich, Pär

Förlaget hette Gotlands allehanda tryckeri aktiebolag 1957 till 1999 sedan Gotlandspress aktiebolag 1999-10-01--2009-12-31 och sedan 2010 Gotlands media aktiebolag.

Tryckeriet hette 1901-1994 Gotlands Allehandas tryckeri, sedan 1995-2012 Gotlands förenade tidningstryckerier. 1997-1999 trycktes TV magasinet hos Maul-Belser i Nürnberg. 1999 tog Interprint i Stockholm över TV magasinet till 2002. Sedan 2013 heter tryckeriet Pressgrannar i Visby. Tidningen moderniserade sin tryckeriutrustning tidigt och var först i Sverige med offsettryck den 13 augusti 1964 enligt Pressens tidning 1964-08-15. Tidningens färg var bara svart till 1958, sedan svart + 1 färg till slutet 1964, 1965-1976 svart + 2 färger och från 1977 fyrfärg. Typsnitt har varit antikva. Satsytan var först olika stora format cirka 50 x 44 cm, men tidningen blev tabloid 1977.

Sidantalet var i början 4 sidor och först 1940 fick man 10 sidor. 8-12 sidor hade tidningen fram till 1965 som sedan ökade till upp mot 30 sidor på 1980-talet. Toppnoteringen 60 sidor nåddes 2008, men på senare år har sidantalet mest varit 32-36 sidor.

Priset var 1900 2,50 kronor och efter första världskriget 12,50 kronor år 1921. Priset var sedan stabilt till 1942 på 12 kronor. 50 kronor i pris nåddes 1962. och 110 kr nåddes 1971. 1984 kostade tidningen 500 kr och 1996 1260 kr. 2020 kostar tidningen 2940 kr.

Upplagan var i början av 1900-talet cirka 5000. Den steg till cirka 8000 efter första världskriget. På 1960-talet passerades 10.000 exemplar och 1974-1975 nåddes 1200 exemplar vilket var toppnoteringar till 1990-talet då upplagan var över 12000 exemplar. Påsenare år har upplagan sjunkit från 9200 2010 till 7700 exemplar 2020. Annonsomfattningen har från 2015 varit som lägst 2020 med 43% 2015, 2016 och 2018 över 50 %.[6][7]

  1. ^ Svensk uppslagsbok, Malmö 1932
  2. ^ Dödsruna i Dagens Nyheter 25 mars 1984 sid.47
  3. ^ Tillträdde 1 oktober 1973 enligt Dagens Nyheter 30 september 1973 sid.20
  4. ^ Minnesord av Jöran Svahnström i Svenska Dagbladet 26 april 2005 sid.26
  5. ^ Minnesord av Jöran Svahnström i Svenska Dagbladet 30 mars 1999 sid.23
  6. ^ ”Gotlands Allehanda”. KB Nya Lundstedt. ?. http://tidning.kb.se/nld/nld/tidning_all?tidnId=51. Läst 30 oktober 2020. 
  7. ^ Gottland Allehanda. 1873-. Libris 4112711. Läst 30 oktober 2020