Gottlieb von Haeseler

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Gottlieb von Haeseler.

Gottlieb Ferdinand Albert Alexis von Haeseler, född 19 januari 1836, död 25 oktober 1919, var en tysk greve och militär.

Haeseler blev officer vid kavalleriet 1853, generalstabsofficer 1864, överste 1875, generalmajor 1881, generallöjtnant och befälhavare för 6:e divisionen 1887, general vid kavalleriet 1890, generalöverste 1901 och generalfältmarskalk 1905. Haeseler deltog som generalstabsofficer huvudsakligen i prins Fredrik Karls stab och vann utmärkelser i Dansk-tyska kriget, Tyska enhetskriget och Fransk-tyska kriget. 1871 blev han överkvartermästare vid ockupationsarmén i Frankrike och var 1873-39 regementschef. Efter en kortare tjänstgöring vid generalstaben blev Haeseler därefter brigad- och fördelningschef samt 1890 chef för 16:e armékåren i Lothringen, vilket befäl han innehade i 12 år och varunder han nedlade ett energiskt arbete på truppernas fältmässiga utbildning. Vid sin avgång ur aktiv tjänst 1903 blev Haeseler medlem av preussiska herrehuset men ställde sig vid första världskrigets utbrott åter till förfogande. Han erhöll dock inte något aktivt befäl utan åtföljde 16:e armékvarteret. Efter ett olycksfall 1916 återvände han dock till hemorten. Haeseler har utgett Zehn Jahre im Staber des Prinzen Friedrich Karl (3 band, 1910-15).

Källor[redigera | redigera wikitext]