Guldklimp

Från Wikipedia
Guldklimp

En guldklimp är en i naturen naturligt förekommande sammanhopning av guld. De koncentreras ofta i vattendrag där man kan vaska fram dem. Oftast består de inte av rent guld utan är förenade med andra metaller, vanligtvis silver och koppar.

Världens största guldklimp, Welcome Stranger, hittades i Moliagul i Victoria i Australien den 5 februari 1869 och vägde 72,04 kg varav 98,61% rent guld och smältes genast ner till guldtackor.