Ham (schimpans)

Från Wikipedia
Ham inför rymdfärden.

Ham (juli 1956 – 19 januari 1983) var en schimpanshane som den 31 januari 1961 blev den första av sin art i rymden, som en del av "Project Mercury".

Namnet är en akronym av Holloman Aerospace Medical Center, vilket är det laboratorium som förberedde honom för resan, en resa som han överlevde.

Ham blev 25 år. Efter hans död genomfördes en obduktion och hans skelett finns förvarat på National Museum of Health and Medicine i Maryland, övriga kvarlevor begravdes i New Mexico.