Harmonisk funktion

Från Wikipedia

En harmonisk funktion är en funktion som uppfyller Laplaces ekvation.

Definition[redigera | redigera wikitext]

Låt f : RnR, och låt U vara en öppen delmängd av Rn. f är harmoniskU om f är två gånger kontinuerligt deriverbar på U och

i varje punkt i U. Ekvationen ovan kallas Laplaces ekvation och skrivs ofta eller

Koppling till analytiska funktioner[redigera | redigera wikitext]

Följande sats visar att real- och imaginärdelarna av en analytisk funktion är harmoniska.

Sats 1.

Låt f(z) = u(x,y) + iv(x,y) vara analytisk på en öppen mängd U. Då är funktionerna u(x,y) och v(x,y) harmoniska på U.

Bevis.

Eftersom real- och imaginärdelarna av en analytisk funktion har kontinuerliga partiella andraderivator så gäller att

Genom att använda Cauchy-Riemanns ekvationer får vi

vilket visar att v är harmonisk på U. Att även u är det visas analogt.

Genom att använda Cauchy-Riemanns ekvationer kan vi också, givet en harmonisk funktion u(x,y) finna en annan harmonisk funktion v(x,y) sådan att u(x,y) + iv(x,y) är analytisk. v är här ett så kallat harmoniskt konjugat av u.

Exempel[redigera | redigera wikitext]

Exempel på harmoniska funktioner:

Egenskaper[redigera | redigera wikitext]

Medelvärdesegenskapen[redigera | redigera wikitext]

Låt f: UR vara kontinuerlig på en öppen mängd U C. Antag att det för varje i U gäller att

för något Om det gäller att

för varje så är f harmonisk.

Maximum och minimum[redigera | redigera wikitext]

Låt U vara en begränsad enkelt sammanhängande och öppen mängd med rand D. Om f är harmonisk på U och kontinuerlig på U och D så antar f sitt maximum och minimum på D.

Liouvilles sats[redigera | redigera wikitext]

Om f är harmonisk och uppåt eller nedåt begränsad på Rn är f konstant.

Kommentarer[redigera | redigera wikitext]

Harmoniska funktioner är mycket viktiga inom matematisk fysik. Exempelvis kan vi låta u(x,y,z) beteckna den elektrostatiska potentialen som orsakas av laddningar i rummet. Då är u harmonisk på de områden i rummet där laddningstätheten är 0. Andra fysikaliska exempel då harmoniska funktioner uppkommer är tvådimensionella vätskeflödesproblem och jämviktstemperaturproblem.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]