Hasled

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Has leder hit. För distriktet i Albanien, se Has distrikt.
På denna bild av en häst har hasleden markerats.

Hasled är en led på hästens bakben ovanför hovled, kronled och kotled (från hoven räknat). Motsvarande led hos människa anatomiskt sett är hälen.

De ben som ingår i hasleden är calcaneus, talus, os tarsale centrale, samt fyra tarsalben.

Rörelserna i leden är framför allt flexion och extension. Hasleden är uppdelad i fyra ledavdelningar: Tarsocruralleden, proximala intertarsalleden, distala intertarsalleden och tarsometatarsalleden. Tarsocruralleden, som även kallas tibiotarsalleden, är en gångjärnsled och även den största och viktigaste ledavdelningen i hasleden. De tre övriga är så kallade glidleder.

På häst kommunicerar tarsocruralleden och den proximala intertarsalleden, vilket innebär att om man sprutar in ett läkemedel i tarsocruralleden så når detta även den proximala intertarsalleden.

Även på andra husdjur kallas denna led hasled och är uppbyggd i princip på samma sätt som hos häst.