Hills kriterier

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Hills kriterier är ett antal kriterier som utvecklades av den amerikanske medicinska statistikern Austin Bradford Hill och som används för att bedöma huruvida ett orsaksamband mellan exponering och hälsoeffekt är verkligt.

Sambandets styrka[redigera | redigera wikitext]

En liten studie har en liten styrka p.g.a. högre risk för slumpmässiga fel. Ju svagare sambandet är, desto större måste studien vara.

Samstämmighet med liknande studiers resultat[redigera | redigera wikitext]

Om inte sambandet kan reproduceras av nya liknande studier så bör man vara skeptisk.

Dos-responssamband[redigera | redigera wikitext]

Det är en allmän regel att skaderisken ökar med dosen. Påvisande av sådant samband bör enligt Hill ge större trovärdighet åt en studie.

Kontrollgrupp[redigera | redigera wikitext]

En likvärdig kontrollgrupp är viktig för att undvika systematiska fel på grund av bias.

Temporalitet[redigera | redigera wikitext]

Skedde exponeringen före effekten?

Biologisk trovärdighet[redigera | redigera wikitext]

Finns det en teoretiskt rimlig grund för att förklara sambandet.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  • Hill AB Proc R Soc Med. 1965 May;58:295-300 PDF