IEC 529

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

IEC 529 Europeisk (ECC) specifikation för fuktskydd. IEC 529 har 9 klasser av hur väl en utrustning klarar fukt eller väta. De nio klasserna är IPX0 - IPX8. IPX7 motsvarar JIS7.

IPX# där # anger klass via en siffra.

Klass Definition
0 Inget skydd
1 Skyddat mot droppande vatten motsvarande 3–5 mm regn per minut för en period av 10 minuter. Förutsättning är att utrustningen är placerad i normalt läge.
2 Samma som ovan men med tillägget att utrustningen är lutad i 15 grader från normal arbetsposition och placerad i fyra olika positioner.
3 Skyddat mot vatten som besprutar utrustningen. Utrustningen skall klara en vattenmängd av 10 liter/minut med ett tryck av 80-100 kN/m^2 för minst 3 minuter och på ett avstånd av 3 meter.
4 Samma som klass 3 men utrustningens skall klara besprutning från alla vinklar
5 Skyddat mot vattenstrålar, Vatten som projiceras via ett 6,3 mm munstycke med ett flöde av 12,5 liter per minut och av ett tryck motsvarande 30 kN/m^2 i 3 minuter på 3 meters avstånd.
6 Skyddat mot tung sjö, vatten som projiceras via ett 12,5 mm munstycke med ett flöde av 100 liter per minut med ett tryck motsvarande 100 kN/m^2 i 3 minuter på 3 meters avstånd.
7 Skyddat mot intrång av vatten, utrustningen skall klara av att sänkas till ett djup av 1 meter för en tid av 30 minuter.
8 Skyddat mot nedsänkning i vatten under villkor som tillverkaren anger.