ISO/IEC 27001

Från Wikipedia

ISO/IEC 27001 är en ISO/IEC standard från Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) och Internationella elektrotekniska kommissionen (IEC). Standardens svenska titel är ”Ledningssystem för informationssäkerhet - Krav” och har till syfte att ge verksamheter standardiserade krav för att säkerställa ett systematiskt arbetssätt ur ett ledningsperspektiv för informationssäkerhet. Standarden publicerades första gången i oktober 2005. Senaste uppdateringen av standarden gjordes 2022 och kom ut i en svensk version: SS-ISO/IEC 27001:2022

Standarden är en del av den fortfarande växande standardfamiljen av ISO/IEC 27000 och dess fullständiga namn är ISO/IEC 27001:2022 - Informationssäkerhet- Cybersäkerhet och integritetsskydd – Ledningssystem för informationssäkerhet – Krav.