ISO 6346

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Exempel ISO-koder,dimensioner och vikter på flera nytvättade containrar
Exempel på märkning med den äldre standarden för storlek och typ
Mer exempel på märkning

ISO 6346 (ISO 6346:1995)[1] är en standard för märkning av ISO-containrar. Standarden beskriver hur containrar ska märkas med ägaridentitet, serienummer, mått och vikter samt andra standardiserade märkningar.

Exempel på märkning[redigera | redigera wikitext]

Märkning kan skrivas både horisontellt och vertikal enligt vissa givna regler. Exempel på horisontell märkning.

Ägarkod Kontrollsiffra
Serienummer
ACMU 004321
6
SE 42G0
Landskod Storlek och Typkod

Exempel på vertikal märkning

Ägarkod A 4 Storlek och Typkod
C 2
M G
U 0
Serienummer 0
0
4
3
2
1
Kontrollsiffra
6

Ägaridentitet[redigera | redigera wikitext]

Ägarkoden består av tre bokstäver samt en typkod på ett tecken.

Ägarkoden skall vara registrerad hos International des Containers et du Transport Intermodal (B.I.C.) vilket är en internationell organisation som handhar registrering av containrar.

Den efterföljande typkoden kan U,J eller Z där U=Fraktcontainer, J=container-relaterat löstagbart utrustning och Z=Trailer eller chassi.

Serienummer[redigera | redigera wikitext]

Serienummer ska bestå av 6 siffror och sätts av containerägaren.

Kontrollsiffra[redigera | redigera wikitext]

Beräknas på Ägaridentitet och Serienummer och skrivs ofta inom en ruta efter serienumret. Beräkning görs genom att först varje tecken i ägarkod och serienummer ersätts av värden ut tabell nedan.

Ägarkod Serienummer
Tecken Värde Tecken Värde Tecken Värde
A 10 N 25 0 0
B 12 O 26 1 1
C 13 P 27 2 2
D 14 Q 28 3 3
E 15 R 29 4 4
F 16 S 30 5 5
G 17 T 31 6 6
H 18 U 32 7 7
I 19 V 34 8 8
J 20 W 35 9 9
K 21 X 36
L 23 Y 37
M 24 Z 38

Varje erhållet värde med 2^n där n=(position - 1) d.v.s. första positionens faktor är 1, andra 2, tredje 4. De erhållna värdena summeras sedan samman och divideras med 11. Den minst signifikanta siffran i den rest (modul) som erhålls i divisionen används sedan som kontrollsiffra.

Exempel kontrollsiffra[redigera | redigera wikitext]

Ägarkod=ACMU, Serienummer=004321

Ägarkod och serienummer A C M U 0 0 4 3 2 1
Kontrollsiffra ur tabell 10 13 24 32 0 0 4 3 2 1
Faktor 2^n där n=(position - 1) 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512
Produkt 10 26 96 256 0 0 256 384 512 512 Summa: 2052

Summan 2052 dividerat med 11 ger resten 6 = Kontrollsiffran


Landskod[redigera | redigera wikitext]

Ofta förekommer märkning med Landskod enligt ISO 3166


Storlek och Typkoder[redigera | redigera wikitext]

Storlekskoden består av 2 tecken där den första är en längdkod och den andra en bredd och höjdkod.

Typkoden består av först en bokstav betecknade containertyp och ett efterföljande tecken som anger egenskaper specifika inom containertypen. Kod 1-4 motsvarar den äldre standardens längdkoder.

Längdkoder[redigera | redigera wikitext]

Kodtecken Längd m.m. Längd fot tum
1 2991 10
2 6068 20
3 9125 30
4 12192 40
5 Oanvänd
6 Oanvänd
7 Oanvänd
8 Oanvänd
9 Oanvänd
A 7150
B 7315 24
C 7430 24 6
D 7450
E 7820
F 8100
G 12500 41
H 13106 43
K 13600
L 13716 45
M 14630 48
N 14935 49
P 16154
R Oanvänd

Höjdkoder[redigera | redigera wikitext]

Höjd Kodtecken
Bredd
m.m. fot tum 2438 mm (8 fot) <=2500 m.m. >2500 m.m.
2438 8 0
2591 8 6 2 C L
2743 9 4 D M
2895 9 6 5 E N
>2895 >9 6 6 F P
1295 4 3 8
<=1219 <=4 9

Typkoder[redigera | redigera wikitext]

Typkoder finns i två varianter dels i form av nuvarande standard bestående av en bokstav följt av en siffra eller en äldre med två siffror.

Tabell med typkoder enligt nyare standard ISO 6346:1995[redigera | redigera wikitext]

Code Group code Type Type code Principal characteristics
G GP Unventilated general purpose container G0 Openings at one or both ends
G1 Vents in upper part of cargo space
G2 Openings at one or both end(s), plus "full" openings at one or both sides
G3 Openings at one or both end(s), plus "partial" openings at one or both sides
G4 Spare
G5 Spare
G6 Spare
G7 Spare
G8 Spare
G9 Spare
V VH General purpose containers with ventilation V0 Non-mechanical ventilation at the lower and upper parts of the cargo space
V1 Spare
V2 Mechanical ventilation installed in the container
V3 Spare
V4 Mechanical ventilation installed outside the container
V5 Spare
V6 Spare
V7 Spare
V8 Spare
V9 Spare
B BU Dry bulk containers, non-pressure-resistant B0 Closed
B1 Airtight
BK Pressurized B2 Spare
B3 Horizontal discharge, test pressure 150 kPa
B4 Horizontal discharge, test pressure 265 kPa
B5 Tipping discharge, test pressure 150 kPa
B6 Tipping discharge, test pressure 265 kPa
B7 Spare
B8 Spare
B9 Spare
S SN Named cargo containers S0 Livestock container
S1 Automobile container
S2 Living fish container
S3 Spare
S4 Spare
S5 Spare
S6 Spare
S7 Spare
S8 Spare
S9 Spare
R RE Thermal containers - refrigerated - refrigerated and heated - self powered refrigerated/heated R0 Mechanically refrigerated
RT R1 Mechanically refrigerated and heated
RS R2 Mechanically refrigerated
R3 Mechanically refrigerated and heated
R4 Spare
R5 Spare
R6 Spare
R7 Spare
R8 Spare
R9 Spare
H HR Thermal containers - refrigerated and/or heated with removable equipment H0 Refrigerated and/or heated with removable equipment located externally, coefficient of heat transfer K=0.4 W/(m2.K)
H1 Refrigerated and/or heated with removable equipment located internally
H2 Refrigerated and/or heated with removable equipment located externally, coefficient of heat transfer K=0.7 W/(m2.K)
H3 Spare
H4 Spare
HI H5 Insulated, coefficient of heat transfer K=0.4 W/(m2.K)
H6 Insulated, coefficient of heat transfer K=0.7 W/(m2.K)
H7 Spare
H8 Spare
H9 Spare
U UT Open-top containers U0 Opening(s) at one or both end(s)
U1 Opening(s) at one or both end(s) plus removable roof in end frame
U2 Opening(s) at one of both end(s) plus opening(s) on one or both sides
U3 Opening(s) at one or both end(s) plus opening(s) on one or both sides plus removable top members
U4 Opening(s) at one or both end(s) plus opening(s) on one side plus full openings on the other side
U5 Full, solid side and end walls (no doors)
U6 Spare
U7 Spare
U8 Spare
U9 Spare
P PL Platform (container) - platform based on containers with incomplete superstructure - fixed - folding - platform based containers with complete superstructure P0 Platform
PF P1 Platform with two complete, fixed end walls
P2 Platform with fixed posts, either free-standing or with removable top members
PC P3 Platform with folding complete end walls
P4 Platform with folding posts, either free-standing or with removable top members
PS P5 Platform, open at the top and ends (skeletal)
P6 Spare
P7 Spare
P8 Spare
P9 Spare
T TN Tank container for non-dangerous liquids T0 Minimum pressure 45 kPa
T1 Minimum pressure 150 kPa
T2 Minimum pressure 265 kPa
TD Tank container for dangerous liquids T3 Minimum pressure 150 kPa
T4 Minimum pressure 265 kPa
T5 Minimum pressure 400 kPa
T6 Minimum pressure 600 kPa
TG Tank container for gases T7 Minimum pressure 910 kPa
T8 Minimum pressure 2 200 kPa
T9 Minimum pressure (yet to be assigned)
A AS Air/surface containers A0

Vikt och lastvolymangivelser[redigera | redigera wikitext]

Max Brutto och tomvikt (Tare) är obligatoriska. Vanligtvis anges även max lastvikt (Net) och lastvolym.

Värdena anges både i kg och pund (lb = 0,45359237 kg) respektive kubikmeter och kubikfot (0,02832 m2).


MAX GROSS 30 480 KGS
67 200 LBS
TARE 3 980 KGS
8770 LBS
NET 26 500 KGS
58 430 LBS
CU.CAP. 76.3 CU.M.
2 696 CU.FT.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ [1]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]