Inredningsarkitektur

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Denna artikel ingår i serien om
A R K I T E K T U R
Arkitektur
Arkitekt
Arkitekturens historia
Arkitekturteori
Byggnadskonstruktion
Byggnadsmaterial
Byggnadstyper
Landskapsarkitektur
Ljusarkitektur
Inredningsarkitektur
Fysisk planering
DesgodetzPantheon.jpg
Hitta fler artiklar i
Arkitekturportalen
Inredningsarkitektur, teckning av Von der Hude & Hennicke
Lekfull inredningsarkitektur
Konferenssal
Arbetsfältet Mässbyggande

Inredningsarkitektur är den gren av arkitekturen som rör allt som finns inuti ett rum – väggar, fönster, dörrar, ytor, texturer, ljus, färg, inredning och möbler. Alla dessa element används av en inredningsarkitekt för att utveckla en fungerande, säker och estetiskt tilltalande miljö eller plats för användare av en byggnad.

Manipulering av rummet[redigera | redigera wikitext]

Inredningsarkitektur är den disciplin som används i processen för att forma en upplevelse av de inre utrymmena, genom manipulation av den spatiala rymden och genom ytornas behandling. Strävan är att skapa den bästa lösningen av livsmiljön för människan, genom att tillämpa vissa element och grundläggande standarder för konstruktion för att förbättra livskvaliteten för användarna; tekniskt, funktionellt, estetiskt, miljömässigt, psykosocialt, sensoriskt, ekonomiskt och juridiskt.

Inredningsarkitektur och dekoration[redigera | redigera wikitext]

Även om termerna inredningsarkitektur och dekoration ibland används synonymt, uppvisar varje disciplin en distinkt skillnad i sitt syfte. Inredningsarkitektur innebär att manipulera utrymmets arkitektoniska integritet. Dekorationsverksamhet, å andra sidan, är i allmänhet mer inriktat på urval och presentation av inredningsdetaljer inom ett utrymme, till exempel möbler, accessoarer, ytbehandling och rumsutformning, och man ser på inredningsaspekter som miljöpsykologi, arkitektur, produktdesign, utöver den traditionella dekorationen.

Inredningsarkitekturens domän[redigera | redigera wikitext]

I en tid när det alltmer sällan byggs nytt, och istället alltmer omvandlas genom renovering och modernisering, handlar det om ett nytt innehåll i befintliga byggnader. Detta nya innehåll utgör grunden för en modern interiörarkitektur.

Interiörarkitekturen omfattar beskrivning och förverkligande av utkast och planer för ett utrymmes interiör. Utformning, planering och förverkligande av inre utrymmen har olika betydelser för olika människor och arkitektarbetet sker genom att interagera med människorna och därvid vara flexibel och föränderlig.

Inredningsarkitekten[redigera | redigera wikitext]

En inredningsarkitekts arbete bygger på många discipliner inklusive miljöpsykologi, arkitektur, produktdesign, traditionell dekoration (estetik och kosmetik). De planerar utrymmen för nästan varje typ av byggnad inklusive hotell, arbetsplatser, skolor, sjukhus, privatbostäder, köpcentra, restauranger, teatrar, och flygplatsterminaler. Idag måste en inredningsarkitekt anpassa sig till planritningar, bostadsrenoveringar och byggnadsregler.

Inredningsarkitektur är en kreativ process med programanalyser, att utforma en konceptionell idé eller riktning, förfina denna samt utarbeta grafiska dokument, "kommunicera" resultatet och genomföra konstruktionen.

Interiörarkitektur skall garantera det fysiska, mentala och sociala välbefinnandet för människor i rummet. Interiörarkitektur fungerar som en terapi och utövar inflytande på människans kropp, själ och beteende. Förutom de matematiska och beräkningsbara utrymmena finns det en förnimmelse, som skall vara så beskaffad, att människor kan utvecklas genom de rumsliga relationerna och uppfattningarna. Denna andhämtningspaus bör ägnas åt att påverka människor, till att förbli levande.

Arbetsprocessen[redigera | redigera wikitext]

Oavsett vilken typ av konstruktion är designprocessen densamma. Det första steget är att fastställa kundens mål, tidsram och budget. Det slutliga målet är nästan alltid att förbättra kundens intäkter - även i hemmen brukar man ta hänsyn till huset värde vid en kommande försäljning. Formgivaren lägger sedan fram ett förslag som beskriver utformningen och kostnaden för att förverkliga projektet. Man anger om det utöver formgivningen också ingår att anskaffa möbler, varor eller ledning eller förvaltning av projektet och man specificerar kostnaderna för dessa tjänster. Skisser och ritningar av utformningen är nödvändiga innan man fortsätter att utföra något arbete, man gör detaljerade studier av existerande utrymme. Det första steget när projektet väl är beställt är skapandet av dessa teckningar, om de inte redan finns.

I dag använder arkitekter och formgivare datorstödd design (CAD), trots att de skisser som gjorts för hand fortfarande värderas för sin "personlighet". CAD är ett program som används för att kommunicera designlösningarna realistiskt med tanke på olika vinklar. Programmet effektiviserar arbetet och eliminerar många timmar manuellt arbete.

Efter studier och arbete med ritningar, presenteras de första skisserna för kunden för godkännande. Om skisserna godkänts görs planritningar, och detaljerade specifikationer av alla ändringar, finish och inredning. Det är troligt att dörrar, fönster och väggar återanvändas. Å andra sidan, är det av stor vikt att fokusera på byggnaden - så att utsidan alltid beaktas tillsammans med designen av interiören.

Endast om formgivaren är ansvarig för inköp av inventarier eller för förvaltningen eller ledning av projektet kommer han ta på sig dessa uppgifter. Många specifikationer för konstruktionen kommer att ingå i ett offertpaket som i slutändan kommer att användas av ett byggföretag, för att utföra projektering för kunden. Utformningen på plats kan förlängas några månader eller år efter att specifikationen har fullbordats.

Källor[redigera | redigera wikitext]


Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Interior_design, 17 september 2008.
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från tyskspråkiga Wikipedia, Innenarchitektur, 17 september 2008.
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från spanskspråkiga Wikipedia, Interiorismo, 17 september 2008.