Hoppa till innehållet

Islands kommuner listade efter area

Från Wikipedia

Detta är en lista över Islands kommuner, listade efter kommunens totala area.

Nummer Namn km²
1 Fljótsdalshérað 8884
2 Skaftárhreppur 6946
3 Sveitarfélagið Hornafjörður 6280
4 Skútustaðahreppur 6036
5 Þingeyjarsveit 5424
6 Sveitarfélagið Skagafjörður 4180
7 Bláskógabyggð 3300
8 Rangárþing ytra 3188
9 Ásahreppur 2942
10 Húnavatnshreppur 2705
11 Öxarfjarðarhreppur 2687
12 Húnaþing vestra 2506
13 Ísafjarðarbær 2379
14 Skeiða- og Gnúpverjahreppur 2231
15 Dalabyggð 2164
16 Vopnafjarðarhreppur 1903
17 Borgarbyggð 1843
18 Rangárþing eystra 1841
19 Eyjafjarðarsveit 1775
20 Hólmavíkurhreppur 1610
21 Fljótsdalshreppur 1516
22 Hvítársíðuhreppur 1482
23 Hrunamannahreppur 1375
24 Akrahreppur 1364
26 Vesturbyggð 1339
26 Borgarfjarðarhreppur 1254
27 Svalbarðshreppur 1155
28 Djúpavogshreppur 1133
29 Áshreppur 1112
30 Reykhólahreppur 1090
31 Grímsnes- og Grafningshreppur 900
32 Hörgárbyggð 805
33 Mýrdalshreppur 755
34 Súðavíkurhreppur 749
35 Sveitarfélagið Ölfus 737
36 Kelduneshreppur 736
37 Þórshafnarhreppur 728
38 Árneshreppur 707
39 Snæfellsbær 684
40 Fjarðabyggð 628
41 Skeggjastaðahreppur 605
42 Dalvíkurbyggð 598
43 Aðaldælahreppur 564
44 Bæjarhreppur 513
45 Skagabyggð 489
46 Breiðdalshreppur 452
47 Borgarfjarðarhreppur 441
48 Grýtubakkahreppur 432
49 Grindavíkurbær 425
50 Kaldrananeshreppur 387
51 Eyja- og Miklaholtshreppur 383
52 Kolbeinsstaðahreppur 347
53 Broddaneshreppur 296
54 Kjósarhreppur 284
55 Reykjavik 274
56 Hvalfjarðarstrandarhreppur 270
57 Húsavíkurbær 269
58 Saurbæjarhreppur 257
59 Fáskrúðsfjarðarhreppur 244
60 Helgafellssveit 243
61 Skorradalshreppur 216
62 Seyðisfjarðarkaupstaður 213
63 Ólafsfjarðarkaupstaður 209
64 Tjörneshreppur 199
65 Mjóafjarðarhreppur 194
66 Mosfellsbær 185
67 Blönduósbær 183
68 Tálknafjarðarhreppur 176
69 Vatnsleysustrandarhreppur 165
70 Sveitarfélagið Árborg 158
71 Siglufjarðarkaupstaður 155
72 Grundarfjarðarbær 148
73 Reykjanesbær 145
74 Hafnarfjarðarkaupstaður 143
75 Akureyrarkaupstaður 133
76 Leirár- og Melahreppur 132
77 Villingaholtshreppur 114
78 Bolungarvíkurkaupstaður 109
79 Austurbyggð 97
80 Hraungerðishreppur 96
81 Arnarneshreppur 88
82 Kópavogsbær 80
83 Gaulverjabæjarhreppur 80
84 Garðabær 71
85 Sandgerðisbær 62
86 Skilmannahreppur 55
87 Svalbarðsstrandarhreppur 55
88 Höfðahreppur 53
89 Raufarhafnarhreppur 37
90 Innri-Akraneshreppur 25
91 Sveitarfélagið Garður 21
92 Vestmannaeyjabær 17
93 Stykkishólmsbær 10
94 Hveragerðisbær 9
95 Akraneskaupstaður 9
96 Álftanes 5
98 Seltjarnarneskaupstaður 2