Jaktradio

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Jaktradio är kommunikationsradio som används vid jakt, viltvård, skogsbruk, jordbruk och friluftsliv m.m.

Jaktradio fungerar oberoende av mobilnät och abonnemang. Räckvidden för jaktradio kan vara från ett par kilometer upp till flera mil beroende på radioutrustningen som används, hur antennen är placerad och hur terrängen ser ut. Alla som pratar och lyssnar på samma kanal, inom räckvidden för radion, kan höra varandra. Om det finns tonkodning i apparaterna (CTCSS, DCS o.d.) kan mottagningen spärras så att man inte hör andra jaktlag eller andra grupper som använder samma kanal och dessutom minskar vissa störningar. Tonkodning inte hindrar dock inte främmande personer från att lyssna på det man säger och sänder.

Radiofrekvensområden och utrustning[redigera | redigera wikitext]

Valet av radiofrekvensområde påverkar bl.a. sändningens räckvidd. Apparaterna fungerar, av tekniska skäl, inom ett specifikt radiofrekvensområde och kanalerna är i många fall förprogrammerade i apparaterna. För att kunna använda olika radiofrekvensområden behövs olika modeller av apparater och olika längd på antennerna. Några kanaler är licensfria att använda. Andra kanaler är reserverade för särskilda ändamål och kan kräva tillstånd för användning (i Sverige från Post & telestyrelsen).

Finland[redigera | redigera wikitext]

Radiofrekvensområdet 67–72 MHz (VHF) har 26 kanaler tilldelade för fritidsverksamhet och arbetsförbindelser. 21 av dessa kanaler får användas vid jakt (kanalgrupp E, kanal 5–16 och 18–26). De finska jaktkanalerna är licensfria att använda på finsk mark.[1] Några av kanalerna är begränsade så att de inte får användas nära gränsen mellan Finland och andra länder. Högsta sändareffekt är 5 W för en del av kanalerna och 25 W för några andra av kanalerna. [2]

Sverige[redigera | redigera wikitext]

Inom Sveriges gränser finns flera radiofrekvensområden med licenfria kanaler som kan användas vid jakt. Här delas alla kanalerna med andra slags användare, t.ex. skogsbruk, jordbruk, friluftsliv och byggarbetsplatser. Apparaterna ska vara CE-märkta och programmerade för användning i Sverige. För jakt används normalt frekvensområdena 31 MHz och 155 MHz, men också 69 MHz och 444 MHz är tillåtna för jakt.[3]

31 MHz[redigera | redigera wikitext]

Det fria frekvensområdet på 31 MHz i Sverige är uppdelat på 40 kanaler med sändareffekt max. 5 W ERP (ERP = sändareffekt inklusive antennvinst / antennförstärkning). 31 MHz är avsett för licensfri "landmobil trafik"[4] vilket innebär att det är fritt för alla ändamål på land; företag, föreningar, privatbruk och jakt. Det är också tillåtet att ansluta en 31 MHz-apparat, via en antennkabel, till en yttre antenn (basantenn) placerad t.ex. på hustak. En sådan yttre antenn flerdubblar räckvidden jämfört med ett enkelt spröt som sitter direkt på radion.

För en bärbar apparat (walkie-talkie) på 31 MHz kan räckvidden i skogen flerdubblas om man ansluter en s.k. kastantenn, alltså en tråd med anpassad längd och tillbehör som slängs upp i ett träd. Antennernas utformning och placering har stor betydelse för räckvidden. Det kan vara ett bra alternativ på jaktpasset, för längre förbindelseavstånd, och när det blir trångt på155 MHz-kanalerna.

Äldre apparater för 31 MHz har ett mindre antal kanaler inprogrammerade och kan också ha någon kanal som inte längre får användas fritt. Kanalnumrering kan skilja sig åt mellan olika apparater. Det är säkrare att ange frekvensen.

Frekvens (MHz) max 5 W
30,930 30,940 30,950 30,960 30,970 31,030 31,040 31,050 31,060 31,070
31,080 31,090 31,100 31,110 31,120 31,130 31,140 31,150 31,160 31,170
31,180 31,190 31,200 31,210 31,220 31,230 31,240 31,250 31,260 31,270
31,280 31,290 31,300 31,310 31,320 31,330 31,340 31,350 31,360 31,370

69 MHz[redigera | redigera wikitext]

Det fria frekvensområdet på 69 MHz i Sverige (nytt från 2016) är uppdelat på 8 licensfria kanaler med sändareffekt max. 25 W ERP. Dessutom finns det tio stycken kanaler med max. 5 W sändareeffekt för kortare förbindelsavstånd. 69 MHz är avsett för "landmobil trafik" ungefär som åkeriradio (lastbilar, budbilar, taxi). De licensfria kanalerna på 69 MHz får nu användas fritt av alla, både för yrkesbruk och privatbruk, på samma sätt som 31 MHz i stycket här ovanför.

69 MHz skiljer sig från 31 MHz så att våglängden är kortare och därför behöver något kortare antenner. En annan skillnad är att 69 MHz är något mindre utsatt för brus-störningar från elapparater och elektronik i närheten. För 69 MHz finns olika slags apparater, bärbara (walkie-talkie) och för fast montering i fordon eller på kontor. Det är också tillåtet att ansluta en 69 MHz-apparat med 25 W-kanalerna, via en antennkabel, till en yttre antenn (basantenn) placerad t.ex. på hustak. En sådan yttre antenn flerdubblar räckvidden jämfört med ett enkelt spröt som sitter direkt på radion. Antennernas utformning och placering stor betydelse för räckvidden. Radiohobbyfolk personer brukar prata på 69,1875 MHz (kanal 8).

Frekvens (MHz) max 25 W
69,0125 69,0375 69,0625 69,0875
69,1125 69,1375 69,1625 69,1875

På 25 W-frekvensen 69,0125 MHz får endast mobila sändare användas (bärbara och fordon, alltså ingen basantenn på hustak) inom Västra Götalands och Hallands län [5]. Det beror på en överenskommelse med Danmark.

Frekvens (MHz) max 5 W
69,60625 69,63125 69,65625 69,68125 69,70625
69,61875 69,64375 69,66875 69,69375 69,71875

På 5 W-frekvenserna för endast mobila sändare användas (bärbara och fordon, alltså ingen basantenn på hustak). Det kan vara bra för jakt och för olika slags evenemang, som ett alternativ till 155/156 MHz.

155 MHz[redigera | redigera wikitext]

På 155 MHz i Sverige finns 6 kanaler avsedda för jordbruk, skogsbruk och jakt, licensfritt. Max. sändareffekt är 5 W ERP med mobila sändare (bärbara och fordon, alltså ingen basantenn på hustak). Två av jakt-kanalerna här, 155,500 och 155,525 MHz, är samma som de nordiska fritidsbåtskanalerna L1 och L2. Där kan det höras samtal mellan privatbåtar, särskilt under sommartid.

På 155 MHz sänder också de tillåtna versionerna av hundpejlar (GPS-data från hundens halsband). Det hörs som ett återkommande surrande ljud i jaktradion. Det kan upplevas störande för de jägare vill ha röstkommunikation inom jaktlaget. En möjlighet är då att flytta röstkommunikationen till 31 MHz-apparater där det finns gott om plats, 40 kanaler att välja mellan.

Frekvens (MHz) max 5 W
155,400 155,425 155,450
155,475 155,500 155,525

Amerikanska hundpejlar som sänder på andra frekvenser runt 150 MHz får inte användas i Europa eftersom det stör annan viktig radiokommunikation. Användning av privatimporterad radioutrustning är förbjuden.

156 MHz[redigera | redigera wikitext]

I flera modeller av jaktradioapparater på 155 MHz finns en extra 7:e kanal med frekvensen 156,000 MHz. Det är en allmän walkie-talkie kanal som får användas fritt för alla ändamål, t.ex. på byggarbetsplatser och vid olika slags evenemang. Det är alltså inte en jaktkanal, men den får vid behov användas också på jakten. På 156,000 MHz gäller sändareffekt max. 5 W ERP och endast bärbara apparater (walkie-talkie). Kanalen sammanfaller med kanal 0 på marin VHF-radion som används i bl.a. Storbritannien.

444 MHz[redigera | redigera wikitext]

Det licensfria frekvensområdet på 444 MHz i Sverige är uppdelat på 8 kanaler med sändareffekt max. 2 W ERP. Det är tillåtet att ansluta en 444 MHz-apparat, via en antennkabel, till en yttre antenn (basantenn) placerad t.ex. på hustak. Det ger förlängd räckvidd. 444 MHz fungerar bäst inne i tätbebyggt område beroende på att den relativt höga radiofrekvensen "studsar" mellan husväggarna och är tålig mot brus-störningar från elapparater och elektronik i närheten. 444 MHz fungerar sämre ute i skogen. 444 MHz är en kort våglängd som klarar sig med mycket korta antenner. Det kan vara bra för apparater på byggarbetsplatser och vid olika slags evenemang som har mycket korta förbindelseavstånd.

Frekvens (MHz) max 2 W
444,600 444,650 444,800 444,825
444,850 444,875 444,925 444,975

Förväxla inte 444 MHz med 446 MHz. Den senare är en Europa-standard för fri användning som endast tillåter sändareffekt max. 0,5 W ERP och som vanligtvis används i leksaker och små billiga walkie-talkies. Räckvidden är mycket kort.

Egen frekvens

För mer kvalificerad radiokommunikation, med en helt egen radiofrekvens / kanal, kan ansökan göras hos Post och telestyrelsen (PTS). Då planeras och tilldelas en radiofrekvens som normalt ska användas på en fast geografisk plats och i fordon runt samma ort. En sådan planerad frekvens återanvänds av andra företag på andra platser i landet, utom hörhåll. En egen, tilldelad frekvens skyddas av PTS och kostar årlig tillståndsavgift per apparat som används.

Källor[redigera | redigera wikitext]