Java Virtual Machine

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Java Virtual Machine, JVM, är en programvara utvecklad av Sun Microsystems. JVM är det program som "kör" program skrivna i Java.

JVM är, som namnet antyder, en virtuell maskin. Den är alltså inte en maskin (dator) som sådan, utan är en simulerad dator som körs i systemet. Detta innebär att alla program som körs med JVM lider av en liten brist på processorkraft (så kallad overhead) eftersom det också behövs kraft att hålla själva JVM:en igång.

JVM tolkar den java bytekod som skapas när man programmerar Java och kompilerar. Däri ligger också en av Javaspråkets styrkor: man kan köra Javaprogram på alla operativsystem för vilka det finns en JVM byggd. Alla JVM läser bytekoden på samma sätt, det är bara JVM:en som man måste konvertera till en annan plattform. Därmed kan man sprida sina Javaklasser enkelt mellan olika plattformar och operativsystem, och därför lämpar sig Java utmärkt som programspråk på Internet.