Johan Mikael Winckler

Från Wikipedia

Johan Mikael Winckler, född 1779, död 1836, var en svensk revisionssekreterare och brukspatronNykvarns herrgård.

Winckler var, enligt inskriptionen på hans gravstenTuringe kyrkogård, känd såsom idkare av "ädel wälgörenhet". Till hans mest bestående donationer hör den genom av honom testamenterade medel uppförda Wincklerska slöjdskolan i Turinge.