K-företag

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

K-företag eller Krigs- och krigsviktigt företag var ett begrepp på en organisation eller ett företag inom totalförsvaret. K-företagen var vid höjd beredskap eller på annan grund skyldiga att fortsätta sin verksamhet, i syfte att säkra krigsviktig produktion vid krig. Ett företag eller en organisation utsågs till ett K-företag om dess produktion av varor eller tjänster var av stor vikt för totalförsvaret. Bland de företag och organisationer som var ett K-företag, klassades bland annat Bankgirot, Posten, Statens Järnvägar, Stockholms Fondbörs, Televerket och Värdepapperscentralen. Vidare klassades även Bofors, Saab och Volvo som K-företag.[1]

Referenser[edit | edit source]

Noter[edit | edit source]

  1. ^ ”Regeringens proposition 1998/99:85”. riksdagen.se. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/_GM0385/?text=true. Läst 18 februari 2015. 

Vidare läsning[edit | edit source]