Kategori:Laguner

Från Wikipedia

En lagun är en samling relativt grunt saltvatten separerat från det djupare havet av en grund eller utsatt sandbank, korallrev eller en liknande funktion. Laguner kan vara kustnära eller del av en atoll.