Hoppa till innehållet

Kategori:Mördade politiker

Från Wikipedia

Personer skall för att läggas in här dels ha varit politiker, dels ha blivit mördade. Båda kriterierna skall bekräftas av artikeln ifråga. Oklara fall bör diskuteras på artikelns diskussionssida, medan principiella frågor kan diskuteras på denna kategoris diskussionssida. Personer som stupat i strid, dödats i samband med krigshandling eller blivit avrättade efter rättegång räknas inte ha blivit mördade, även om rättegången varit illegitim eller endast bestått av en order från någon med rätt att utfärda dödsdomar i det land det gäller. Däremot räknas händelsen som mord oberoende av om den utförts på order av myndighet om myndigheten inte hade domsrätt där handlingen utfördes.