Kategori:Utan gränser-organisationer

Från Wikipedia

Denna kategori innehåller artiklar som behandlar internationella organisationer av ideell karaktär var syfte är att bidra till utveckling av den tredje världen. Med "gränser" avses gränser mellan nationer, religioner, etniska grupperingar, samhällsklasser, etc.