Kommunicerande kärl

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Kommunicerande kärl
Kommunicerande kärl

Kommunicerande kärl två eller fler kärl som står i förbindelse med varandra, samt i sin övre ände är öppna mot samma atmosfärstryck. Principen för kommunicerande kärl har med tryck och densitet att göra. Det visar sig att om man fyller ett kärl med t ex vatten kommer vattennivån i alla andra kärl som är förbundna med det första att stå på exakt samma höjd som i det första kärlet. Det spelar ingen roll om kärlen befinner sig på olika höjd eller har olika form. Vattennivån blir densamma i alla fall. Detta fenomen är mycket användbart i många sammanhang.

Ett exempel på utnyttjandet av kommunicerande kärl är vattentorn som placeras på en hög höjd och förser andra byggnader med vatten genom det tryck som uppstår i vattenledningarna. En lägenhet i ett höghus får dock inte befinna sig på högre höjd än vattentornet. Då kommer vattennivån inte att räcka upp till den lägenheten. I så fall får man använda sig av en pump. Trycket i ledningarna blir större ju längre ned under vattentornets nivå man kommer.