Kostnad-nytta-analys

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kostnads-nyttoanalys, (engelska (Cost-Benefit Analysis, CBA), är en analysmetod för att beräkna samhällsnytta i samhällsprojekt. Utredarna försöker uppskatta fördelar och kostnader genom att väga in alla aspekter som kan räknas som vinster eller förluster skapade av projektet. Aspekterna uttrycks i monetära termer, t.ex. i kronor. Detta innebär att man sätter en prislapp på hur mycket en bra miljö eller en god hälsa kostar. I CBA:n tar man också hänsyn till uppskjuten konsumtion med hjälp av diskontering.

Diskonteringen innebär att man beräknar nuvärdet (present value) av framtida in- eller utbetalningar. Om man till exempel ska betala 100 kronor om tre år och årsräntan är 5 procent blir beloppets diskonterade värde eller nuvärde 100/1,05^3=86,2 (100/1,16=86,2).

Tillämpning i Sverige[redigera | redigera wikitext]

Metoden används av statliga verk vid infrastruktursatsningar. Exempelvis har Trafikverket fastställda ekonomiska kalkylvärden för samhällsnyttor, som sedan ställs mot investeringskostnaderna[1]. Trafikverket redovisar resultatet som nettonuvärdeskvoten till 4 % kalkylränta.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Trafikverket. ”Gällande förutsättningar och indata” (på sv). Trafikverket. https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/gallande-forutsattningar-och-indata/. Läst 21 april 2018.